Rezoluţia Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 cu privire la alegerile parlamentare

Rezoluţia Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 cu privire la alegerile parlamentare, evenimentele din perioada postelectorală şi perspectivele de rezolvare a crizei social-politice din Republica Moldova

  • având în vedere constatările monitorizării perioadei preelectorale, campaniei electorale, zilei alegerilor şi a perioadei postelectorale;
  • luând în considerare declaraţia finală, din 07.04.09, a Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte privind aprecierea dată procesului electoral;
  • condamnând acțiunile de vandalizare a clădirilor Parlamentului și Preşedinţiei, precum și măsurile represive disproporționate întreprinse de autorități în zilele de după alegeri, soldate cu tortură, tratament degradant și alte încălcări grave ale drepturilor omului;
  • luând în considerare presiunile exercitate de către diverse autorităţi asupra societăţii civile activ implicată în promovarea unor alegeri libere și corecte;
  • având în vedere lipsa independenței presei, precum și presiunile, intimidările organizaţiilor de media în campania electorală precum și abuzurile, relele tratamente aplicate jurnaliştilor, în special în perioada postelectorală;
  • apreciind eforturile conjugate ale membrilor Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte de monitorizare a procesului electoral; considerând important suportul financiar, logistic și tehnic al donatorilor Coaliției pentru asigurarea unor procese electorale democratice;

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”:

1. este în continuare convinsă de justețea aprecierii alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 ca fiind incorecte și parțial libere;

2. își ia angajamentul de a realiza observarea continuă a proceselor politice și electorale întru asigurarea bunei guvernări și dezvoltarea democrației în Republica Moldova;

3. solicită autorităților Republicii Moldova crearea unui cadru democratic pentru restabilirea dialogului social, precum și remedierea cât de curând posibil a lacunelor de ordin legislativ și organizatoric menționate în rapoartele de observare ale Coaliției 2009 și ale observatorilor internaționali;

4. condamnă comportamentul partizan al mass-mediei publice, atitudinea tolerantă a Consiliului Coordonator al Audiovisualului în perioada campaniei electorale față de comportamentul aservit al acesteia și insistă asupra asigurării tuturor condițiilor necesare ca instituția audiovisualului public să fie redată cetățenilor, din taxele cărora este întreținută;

5. își ia angajamentul de a realiza activități de educație civică și electorală inclusiv între campaniile electorale, atenționând totodată organele responsabile de administrarea alegerilor, în competența cărora este și realizarea activităților de educație civică, asupra necesității de a implementa mai activ acțiuni de educație civică și electorală precum și să colaboreze mai eficient cu organizațiile societății civile care au același scop;

6. cere guvernării Republicii Moldova să respecte dreptul de a alege și de a fi ales și încurajează autoritățile responsabile de organizarea și buna desfășurare a alegerilor să asigure dreptul la vot al tuturor cetățenilor, inclusiv a celor aflați peste hotare;

7. solicită organizațiilor internaționale să reaminteascăautorităților moldovenești despre necesitatea coroborării legislației electorale cu recomandările Comisiei de la Veneția precum și despre necesitatea creării condițiilor optime de vot peste hotare;
8. condamnă încălcarea gravă a drepturilor omului în perioada de după alegerile parlamentare, atenționează autoritățile publice, mass-media, societatea civilă asupra degradării situației sociale și solicită acestora să colaboreze, inclusiv cu organizațiile internaționale,în vederea insituirii unei comisii independente pentru investigarea evenimentelor din perioada postelectorală;

9. solicită Procuraturii Generale să asigureinvestigarea echidistantă, transparentă și corectă a acțiunilor de după 6 aprilie 2009 cu implicarea experților Consiliului Europei, precum și sătragă la răspundere responsabilii de încălcarea drepturilor omului, tortura și rele tratamente;
10.condamnă comportamentul aservit politic al organelor de drept (procuratura, poliția) în perioda monitorizată și solicită Parlamentului și Guvernului să reformeze aceste instituțiiîn conformitate cu standardele internaționale;

11. condamnă campania de hărțuire a reprezentanților societății civile realizată de către autoritățile statului și le solicită acestora să dea dovadă de responsabilitate, corectitudine și respect în procesul de comunicare cu societatea civilă pentru a soluționa în mod eficient problemele din campania electorală și perioada postelectorală;

12. solicită autorităților să înceteze orice presiuni și intimidări în adresa mass-mediei independente, să înceteze persecutarea jurnaliștilor și să asigure toate condițiile necesare ca mass-media să activeze liber și exclusiv în interesul cetățenilor;

13. apreciază colaborarea fructuoasă dintre organizațiile membre și intenționează să-și continue activitatea sa și după încheierea actualei misiuni, ca o forță unitară a societății civile capabilă să asigure condiții democratice, libere, corecte și transparente pentru viitoarele alegeri din Republica Moldova;

14. prezintă organizațiilor donatoare rezultatele activității Coaliției 2009 și solicită, în contextul degradării democrației din perioada postelectorală, să examineze posibilitatea susținerii activităților acesteia pentru consolidarea unui climat democratic atît în timpul campaniilor electorale cât și între acestea;

15. prezenta Rezoluție se aduce la cunoștința opiniei publice și se transmite autorităților Republicii Moldova, organizațiilor donatoare ale Coaliției și misiunilor străine acreditate în Republica Moldova.

Descarcă PDF: Rezoluţia Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 cu privire la alegerile parlamentare, evenimentele din perioada postelectorală şi perspectivele de rezolvare a crizei social-politice din Republica Moldova