IDOM a prezentat Raportul de Evaluare a Acurateţei Listelor Electorale în Republica Moldova în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Continuând proiectul pilot din anul 2009, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 IDOM a lansat proiectul pilot de evaluare a acurateţei listelor electorale în Republica Moldova. Conform unei metodologii bazate pe acoperire geografică în bază de eşantion reprezentativ, observaţii directe, interviuri, analiză comparativă a datelor au fost examinate toţi actorii electorali şi factorii care au influenţat procesul de gestionare a listelor electorale. Au fost mobilizaţi 91 observatori în cadrul a 121 secţii de votare, acoperind municipiile Chişinău şi Bălţi, toate cele 32 unităţi teritorial administrative de nivelul doi (raioane), şi 45 unităţi teritorial administrative de nivelul întâi (comune şi sate).

În conformitate cu prevedere Codului Electoral al Republicii Moldova în noua redacţie, CEC a adoptat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, regulamente privind activitatea CEC, CER şi BESV, reflectarea campaniei în mass media, manuale pentru membrii CER, BESV. Se recomandă CEC să asigure transmiterea de instrucţiuni în domeniu către toate administraţiile publice locale şi BESV.

CEC merită să fie menţionat într-o manieră pozitivă pentru faptul că a organizat o campanie de informare destul de activă în mass – media, utilizînd internetul, posterele şi serviciile SMS. Totuşi, astfel de activităţi acoperă, în opinia IDOM, preponderent votanţii mai tineri şi poate necesita pe viitor abordări noi pentru o campanie de informare mai largă.

Ca şi înainte de referendumul din 5 septembrie majoritatea Consiliilor Electorale de Circumscripţie au oferit acces nestingherit la informaţia privind procesul de actualizare a listelor.

Situaţia la capitolul experienţei membrilor CER nu s-a schimbat esenţial şi se confirmă informaţia din monitorizarea pentru referendumul din 5 septembrie (se atestau diferenţe de experienţă între conducerea şi membrii CER.)

Toate CER au organizat seminare de instruire pentru reprezentanții APL fie BESV, care au abordat inclusiv necesitatea asigurării acurateței listelor electorale. O bună parte din CER au conlucrat direct cu APL în ce privește lucrul cu listele electorale. Se recomandă implicarea şi conlucrarea activă a tuturor CER cu APL pentru a asigura acurateţea listelor electorale.

Majoritatea APL monitorizate au participat la instruiri în domeniul gestionării listelor electorale şi au beneficiat de instrucţiuni verbale /scrise privind gestionarea listelor.

Ca şi la alegerile precedente, majoritatea APL au acuzat, în primul rând, lipsa resurselor umane, dar şi a celor financiare şi tehnice. Actualmente APL încă nu posedă capacităţi suficiente pentru o verificare suficientă, în particular aşa cum demonstrează situaţiile de urgenţă, cum sunt termenele restrînse în alegeri anticipate.

Ca şi la scrutinul constituţional, Birourile Electorale au asigurat accesibilitatea listelor electorale în mod diferit. În 10 secţii de votare membrii BESV nu au respectat orarul de lucru. În 23 secţii monitorizate, listele electorale au fost expuse pe masa din birou în supravegherea unuia din membri. În 17 secţii monitorizate, listele electorale au fost afişate pe panou informativ. Se recomandă Autorităţilor Publice Locale să respecte legislaţia electorală, inclusiv temenii şi procedurile în procesul de constituire şi gestionare a listelor.

În procesul de actualizare a listelor BESV au menţionat o serie de probleme de ordin tehnic şi organizaţional.

În majoritatea secţiilor de votare monitorizate (98 din 120 de secţii monitorizate), componenţa BESV a fost modificată, partidele şi-au schimbat reprezentanţii. În procesul de actualizare a listelor BESV au menţionat o serie de probleme de ordin tehnic şi organizaţional, inclusiv insuficienţa resurselor umane şi lipsa condiţiilor sdecvate de lucru în incinta secţiei de votare. Observatorii IDOM au depistat erori în 27 secţii de votare, ceea ce reprezintă aproximativ 22,5 procente din numărul total de secţii monitorizate. Cele mai semnificative erori includ listele electorale de la BESV: neincluderea în listă a persoanelor ce au implinit 18 ani; includerea în listă a persoanelor care nu au domiciliu/reşedinţă în raza secţiei şi care, aparent, nu şi-au declarat locul de şedere; prezenţa în listele electorale a persoanelor decedate; persoanele care figureaza de 2 ori  în lista electorală; nume de familii ortografiate gresit, anul naşterii gresit; alegători care nu s-au regasit in listele electorale.

Se recomandă implicarea şi conlucrarea activă a tuturor APL  cu BESV  pentru a asigura acurateţea listelor electorale.

Comparativ cu referendumul constituţional, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie, numărul de alegători incluşi in liste, în secţiile monitorizate, a crescut.

Raportul integral poate fi găsit mai jos.