ÎNCĂLCĂRI MULTIPLE ÎN ZIUA ALEGERILOR

COMUNICAT MEDIA

ÎNCĂLCĂRI MULTIPLE ÎN ZIUA ALEGERILOR

Chişinău, 17 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” a participat cu circa 2000 observatori la monitorizarea procesului electoral pentru desemnarea reprezentanților în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009. În urma analizei rapoartelor primite de la observatorii independenţi care au monitorizat procesul electoral în ziua alegerilor la 1854 secţii de votare, Coaliţia 2009 a constatat o serie de încălcări ale legislației electorale, multiple nereguli, erori din procesele verbale electorale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, carenţe privind listele electorale.COMUNICAT MEDIA

ÎNCĂLCĂRI MULTIPLE ÎN ZIUA ALEGERILOR

Chişinău, 17 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” a participat cu circa 2000 observatori la monitorizarea procesului electoral pentru desemnarea reprezentanților în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009. În urma analizei rapoartelor primite de la observatorii independenţi care au monitorizat procesul electoral în ziua alegerilor la 1854 secţii de votare, Coaliţia 2009 a constatat o serie de încălcări ale legislației electorale, multiple nereguli, erori din procesele verbale electorale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, carenţe privind listele electorale.

Coaliţia 2009 a depistat mai multe tipuri de încălcare ale legislației electorale în ziua votării pe întreg teritoriul țării. Cele mai grave dintre acestea sunt: coruperea alegătorilor, agitaţie electorală în ziua alegerilor, influenţarea alegătorilor, prezenţa persoanelor neautorizate în incinta şi în preajma secţie de votare, votul indirect (votul în locul altor persoane), votarea cu acte de identitate interzise, neaplicarea de către birourile electorale a ştampilei „Alegeri 05.04.2009” pe actul de identitate, incidente legate de ştampila cu menţiunea „votat”, probleme la totalizarea rezultatelor (în 208 secţii de votare – aprox. 10.5% din secţiile de votare au fost calculate incorect rezultatele votării, iar lista secţiilor unde s-au înregistrat asemenea probleme se anexează), intimidarea alegătorilor, interdicţii nejustificate faţă de alegători de a-şi exercita dreptul la vot, intimidarea observatorilor, liste electorale defectuoase.

Au fost depistate şi un şir de nereguli, inclusiv dotarea neadecvată a secţiilor de votare, refuzul aplicării ştampilei „Alegeri 05.04.2009” în actul de identitate, probleme privind votarea la locul aflării, secţii de votare neamenajte corect şi administrate neadecvat, mai multe persoane în cabina de vot secret, tentative din partea unor alegători de a scoate din secţie buletine de vot etc. (lipsă de transparenţă în activitatea unor birouri electorale, neaplicarea ștampilei retras în buletinele de vot, scoaterea urnei de vot în curtea secției de votare, consumul de băuturi alcoolice în raza de 100 metri de la secţia de votare).

De asemenea, la 10 aprilie Coaliţia 2009 a depus un demers către Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, solicitând accesul la listele electorale. În urma verificării primare a 10 secţii de votare din municipiul Chişinău (secţiile 234, 265, 192, 131, 111, 159, 113, 140, 59, 149), selectate în mod aleatoriu, am constatat următoarele:

  • La toate cele zece secţii de votare selectate aleator suma semnăturilor din lista electorală de bază, lista electorală suplimentară şi a alegătorilor care au votat la locul aflării nu a coincis cu numărul de alegători care au participat la votare, indicat în procesele-verbale de la secţiile respective: la secţia de votare nr. 234, această diferenţa reprezintă 106; la secţia 159, diferenţa este de 107; iar la secţia 113 diferenţa este 78.
  • La 2 secţii din cele 10 selectate în mod aleator, din listele electorale lipsesc câteva pagini: la secţia de votare nr. 234 lipsesc 6 pagini (pp. 64-69), iar la secţia de votate nr. 113 – 4 pagini (pp. 2-5).
  • La una din cele 10 secţii de votare lipseşte lista suplimentară (secția nr. 192), pe care, conform procesului-verbal de la secţia respectivă, au votat 92 de alegători.
  • Din cele 10 secţii de votare, la 5 nu este menţionat numărul secţiei pe lista suplimentară a alegătorilor (secţiile nr. 59, 149, 140, 111, 131), iar la 2 secţii de votare nu este indicat numărul secţiei pe lista alegătorilor la locul aflării (secţiile nr. 159 şi 131).

În concluzie, ziua alegerilor a fost marcată de multiple încălcări ale legislației electorale şi nereguli, fapt care, în corelație cu cele 208 cazuri de întocmire greșită a proceselor verbale electorale pe întreg teritoriul țării și a neregulilor constatate în listele electorale selectate aleatoriu din raza circumscripției electorale Chișinău, ar putea pune în discuție problema corectitudinii și libertății de exprimare a votului la 5 aprilie 2009.


Anexe:

(i) lista detaliată a încălcărilor şi neregulilor sesizate la 5 aprilie;

(ii) lista secţiilor de votare unde au fost calculate incorect rezultatele votării.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Secretariatul Coaliției 2009 la tel.: (373 22) 23 53 43 / ext. 108, e-mail: info@alegeliber.md, persoana de Contact – Nicolae Panfil, Secretar Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliţia 2009”.

 

Descarcă PDF: Comunicat media al Coaliţiei 2009 – Încălcări multiple în ziua alegerilor