Masa rotundă „Rezultatele monitorizării mass-media în alegerea deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei”

La 3 octombrie 2012, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a organizat la Comrat, o masa rotundă cu genericul „Rezultatele monitorizării mass-media în alegerea deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei”,  în cadrul proiectului „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”, implementat de Centrul CONTACT.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul atenției sporite față de rolul mass-media în perioada electorală din UTA Gagauzia și angajamentului ferm al autorităților centrale și locale de a se ralia practicilor și standardelor în acest sens, având drept scop îmbunătățirea activităților de informare a populației și realizarea unei cooperări transparente între alegători  și partide politice.

Masa rotundă a întrunit reprezentanții mass-media locală, ONG –urilor implicate în proiecte de monitorizare a mass-media şi  reprezentanții  candidaților la alegerile deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei.

În cadrul mesei rotunde au fost discutate diferite aspecte ale activităţii mass-media regionale în procesul de educaţie electorală a cetăţenilor din Gagauzia, de asigurare a accesului echilibrat al concurenţilor electorali la sursele de informare în masă, interacţiune  dintre mass-media şi formaţiunile politice implicate în alegeri etc.  S-a menţionat că dacă la capitolului dezbateri publice electorale mai mulți reprezentanți mass-media din regiune au fost destul de activi, atunci educaţia civică şi electorală a cetăţenilor a  fost mai puţin prezentă în emisiunile şi publicaţiile din mass-media regională.

În cadrul mesei rotunde au fost expuse şi unele propuneri privind perfecţionarea cadrului legislativ care reglementează reflectarea campaniilor electorale în mass-media regională.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale” implementat în perioada 12 aprilie 2011 – 12 octombrie 2012 de Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Nonguvernamentale din Moldova CONTACT în parteneriat cu Asociaţia European Exchange (Germania). Proiectul este realizat în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri libere și Corecte cu susținerea financiară a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.