NECESITATEA SESIZĂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE PENTRU A SE EXPUNE ASUPRA CRITERIILOR CARE POT DUCE LA INVALIDAREA ALEGERILOR

În contextul recentelor evenimente social-politice din mun. Chișinău, și anume invalidarea alegerilor locale noi, atenționăm asupra potențialelor riscuri în următoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc într-un sistem electoral mixt.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte propune tuturor subiecților cu drept de sesizare la Curtea Constituțională să examineze și eventual să înregistreze la Înalta Curte sesizarea pregătită de specialiștii Comunității „WatchDog.md”, care se referă la interpretarea normelor constituționale prin prisma următoarele aspecte:

  • dacă în Republica Moldova se poate de constatat garantarea conceptul statului de drept prin prisma asigurării dreptului cetățenilor de a participa la administrarea treburilor publice, precum și a dreptului la vot și de a fi ales;
  • dacă în lipsa prevederilor și criteriilor exacte stabilite de normele legale, pot fi invalidate alegerile de către instituțiile statului abilitate cu asemenea atribuții;
  • dacă prin invalidarea alegerilor, în lipsa prevederilor și criteriilor exprese din normele legale, sunt afectate garanțiile constituționale privind asigurarea dreptului la vot, dreptului de a fi ales și a dreptului cetățenilor de a participa la administrarea treburilor publice;
  • dacă alegerile pot fi invalidate de instanțele de judecată din oficiu, în lipsa unei cereri de anulare a alegerilor motivată şi însoțită de probele pertinente pe care se întemeiază, depusă de alegători, organele electorale sau concurenții electorali participanți la scrutinul electoral;
  • dacă este cazul ca în jurisprudența constituțională să fie statuate fraudele electorale și criteriile exprese ce pot duce la invalidarea alegerilor, până la remedierea acestor deficiențe de reglementare de către autoritatea legislativă.

Proiectul sesizării mai propune ca Curtea Constituțională să verifice constituționalitatea acțiunilor / inacțiunilor instanțelor de judecată și a organului electoral central, atât la etapa infirmării legalității alegerilor și invalidarea mandatului de către instanțele de judecată, cât și la etapa finalizării (fără dispunerea efectuării votării repetate) de către autoritatea electorală centrală a procedurilor electorale privind alegerile primarului general al mun. Chișinău din anul curent.

La fel, în condițiile în care Parlamentul pleacă curând în vacanță iar în mai puțin de jumătate de an urmează a fi organizate alegeri parlamentare după noul sistem electoral mixt, proiectul sesizării propune constatarea inacțiunii autorității executive și legislative în executarea adreselor formulate de Curtea Constituțională urmare a examinării legalității alegerilor prezidențiale din anul 2016.

Din aceste motive, în virtutea exercitării rolul său de „legislator pasiv”, se solicită ca Înalta Curte să dispună asupra modului de executare și aplicare a raționamentelor / concluziilor / observațiilor ce rezultă din adresele și Hotărârea Curții Constituționale nr.34/2016, și anume (a) clarificarea legislației în partea ce ține de examinarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor (care se datorează aplicării deficitare a legislației de către instituțiile statului), (b) modificarea mecanismului și asigurării votării în străinătate, (c) reglementarea expresă și instituirea unor mecanisme sancționatorii prompte și imediate (inclusiv în ordine penală) pentru orice tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale, (d) modificarea legislației cu privire la răspunderea radiodifuzorilor în perioada electorală (inclusiv prin suspendarea dreptului de emisie pentru întreaga perioadă a campaniei electorale, pentru instituțiile media care încalcă obligaţia de imparţialitate), precum și (e) incriminarea coruperii alegătorilor care reprezintă încălcări ce pot influența considerabil rezultatele alegerilor.

Amintim că Curtea Constituţională încă din anul 2016 a subliniat necesitatea ca întreaga legislaţie electorală, referitoare la alegerea oricăror persoane în funcții elective, să fie reexaminată, urmând a fi concentrată într-un Cod electoral revizuit, ale cărui dispoziţii să asigure conform principiilor constituţionale, organizarea unor alegeri democratice, corecte şi transparente. Or, după un și jumătate de la indicația Înaltei Curți, actualul Parlament a avut capacitate și voință doar pentru a schimba sistemul electoral proporțional pe unul mixt, fără a vota modificările necesare pentru a asigura elementele principale ale asigurării dreptului la vot și a dreptului de a fi ales, ce rezultă cel puțin din adresele Curții Constituționale.

În scopul evitării știrbirii totale și/sau pierderii încrederii în instituțiile statului, care ar putea afecta conceptul statului de drept și al garantării de către autoritățile statului a principiului protecției cetățenilor/ poporului împotriva arbitrariului, și având în vedere că în Republica Moldova în anul curent vor avea loc în premieră alegeri parlamentare după noul sistem electoral mixt, considerăm că Înalta Curte Constituțională urmează să examineze în regim prioritar sesizarea, inclusiv din motivul că până la alegerile parlamentare a rămas mai puțin de jumătate de an, iar în special din considerentul că cetățenii trebuie protejați contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului și contra unei insecurități pe care a creat-o dreptul și/sau instituțiile statului sau pe care acestea riscă să le creeze.

Aici puteți vedea înregistrarea video a Conferinței de Presă în care s-a prezentat proiectul de sesizare a Curții Constituționale.