Nota analitică cu privire la prevederile documentelor de reglementare internă ale partidelor politice din Republica Moldova referitoare la interzicerea discursului de ură și a instigării la discriminare

În ultimii doi ani, utilizarea discursului de ură în retorica politică și electorală din Republica Moldova a devenit un instrument de „promovare” și de „mobilizare a susținătorilor politici” tot mai des utilizat de partidele politice prin intermediul membrilor, susținătorilor sau al candidaților electorali numiți. Deși actorii politici nu doar generează discurs de ură, dar și sunt afectați de acesta, în foarte puține cazuri, instituțiile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii discriminării și a discursului de ură au fost sesizate pentru a sancționa mesajele intolerante.

Ultima campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din anul 2020 a arătat nu doar faptul că dinamica utilizării discursului de ură rămâne în continuare în creștere, dar și a evidențiat noi lacune legislative. Pe de o parte, Codul electoral nu conține prevederi referitoare la  interzicereautilizării discursului de ură în campaniile electorale, precum și a materialelor publicitare electorale cu mesaje intolerante, iar, pe de altă parte, Codul serviciilor media audiovizuale nu poate sancționa concurenții electorali care generează discurs de ură pe platformele TV și Radio.

Spațiul public și cel online sunt două dintre cele mai importante platforme de manifestare a partidelor politice, dar și de comunicare externă a acestora. Discursul politic și promovarea acestuia reprezintă elemente indispensabile ale politicii moderne, iar platforma politică a devenit în ultimii ani sursa discursului de ură și instigare la discriminare atât la nivel internațional, cât și la nivel național.

Asociația Promo-LEX a analizat statutele ale 31 de partide politice pentru a vedea dacă acestea conțin prevederi pentru interzicerea discursului de ură. În concluzie, autorii au constatat că:

  • niciun partid nu a inclus o prevedere clară care să interzică expres utilizarea discursului de ură;
  • 9 partide au prevăzut interzicerea unor forme apropiate acestui tip de discurs;
  • conform rapoartelor Promo-LEX, în ultimii doi ani, membrii acestor partide au utilizat discursul de ură și instigare la discriminare.

În acest sens, Asociația Promo-Lex a venit cu recomandări către Comisia Electorală Centrală (CEC), Consiliul Audiovizualului (CA) și partide politice. NOTA ANALITICĂ cu privire la prevederile documentelor de reglementare internă ale partidelor politice din Republica Moldova referitoare la interzicerea discursului de ură și a instigării la discriminare și recomandările propuse pot fi consultate aici: https://promolex.md/20246-nota-analitica-cu-privire-la-prevederile-documentelor-de-reglementare-interna-ale-partidelor-politice-din-republica-moldova-referitoare-la-interzicerea-discursului-de-ura-si-instigarii-la-discriminare/?fbclid=IwAR1ggWuzbY6NFWYfttuj2sCQt7tujJv7d6VLyewJBIeVuBlOUJBoIp2Lw4s&lang=ro