OPINIA CALC PE MARGINEA PROIECTULUI CODULUI DE CONDUITĂ ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ

Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte propune Comisiei Electorale Centrale completarea proiectului de Cod de Conduită în campania electorală cu prevederi care ar acoperi și alte comportamente ale concurenților electorali decât cele ce țin nemijlocit de finanțarea campaniei.

În acest sens,  au fost prezentate Comisiei Electorale la data de 21 decembrie 2018 recomandări pentru extinderea obiectivelor Codului de Conduită elaborat de CEC astfel încât concurenții electorali să respecte toate principiile care stau la baza alegerilor libere și corecte, după cum urmează:

Cu referire la campania electorală și concurenții electorali

 1. Subiecții electorali se abțin de la utilizarea metodelor inadecvate concurenței electorale civilizate, inclusiv de la fabricarea și răspândirea informațiilor care înjosesc demnitatea umană, instigă la ură și la divizare socială pe criterii politice, etnice, lingvistice, de identitate, etc.;
 2. Competiția electorală se bazează pe o concurență liberă și deschisă a programelor/platformelor electorale și nu fac uz de instrumente care au scopuri de manipulare și dezinformare a alegătorilor;
 3. Concurenții electorali nu implică biserica și clericii în activitatea de agitație electorală;
 4. Concurenții electorali nu aplică metode de mituire, constrângere și/sau intimidare a alegătorilor;
 5. Concurenții electorali sunt tratați în mod imparțial de către autoritățile electorale, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile de forță (poliție, procuratură, etc) și instanțele de judecată.

Cu referire la mass media

 1. Instituțiile mass-media sunt transparente la capitolul proprietari și surse de finanțare;
 2. Instituțiile mass-media reflectă campaniile electorale corect, echidistant și echilibrat, în conformitate cu prevederile juridice și normele deontologice, fără vreo ingerință din partea autorităților, a organelor electorale sau a concurenților electorali;
 3. Instituțiile mass-media (cu excepția celor de partid) nu fac agitație electorală;
 4. Instituțiile mass-media tratează în mod egal și nediscriminatoriu toți concurenții electorali în scopul informării adecvate a alegătorilor despre programele/platformele electorale ale acestora;
 5. Instituțiile mass media nu produce și nu difuzează informații false despre candidații electorali și campania electorală;
 6. Reprezentanții instituțiilor mass-media au acces neîngrădit la evenimentele organizate de către concurenții electorali și de către organele electorale;

Cu referire la reprezentarea femeilor

 1. Concurenții electorali asigură respectarea dreptului de a fi ales în egală măsură pentru bărbați și pentru femei, inclusiv în circumscripțiile uninominale;
 2. Concurenții electorali asigură dreptul de a fi ales tinerilor, persoanelor cu dizabilități, minorităților etnice, cel puțin, în funcție de proporția acestor categorii în rândul alegătorilor;

OPINIA CALC pe Codul de Conduita in campania electorala al CEC 2018