OPINIA ORGANIZAȚIILOR MEMBRE CALC PE MARGINEA MODIFICĂRII CODULUI ELECTORAL

Organizațiile semnatare, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, își manifestă interesul față de participarea la procesul de consultare publică a proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova și prin intermediul Opiniei de față își expune recomandările cu argumentările de rigoare pe subiectul dat.

Semnatari:
1. Asociația Promo-LEX
2. Asociația Presei Independente
3. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
5. Centrul pentru Jurnalism Independent
6. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
7. Fundația Est-Europeană

Tabel_divergente_proiect-36_lectura_II_10.07.2019