Opinie privind riscurile pe care le comportă proiectului de lege nr. 14/ 2021 cu privire la completarea Codului Electoral

Pe 27 ianuarie 2021, un grup din 5 deputați, reprezentând Partidul Politic Șor și Platforma „Pentru Moldova”, au înregistrat la Parlament proiectul de lege nr. 14, prin care se propune completarea Codului Electoral cu un nou articol 41¹ „Aspecte specifice privind deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, care conține șase aliniate.

Principalele prevederi ale proiectului țin de:

  • instituirea obligativității băncilor licențiate din Republica Moldova de a deschide contul bancar cu mențiunea ,,Fond electoral”, la solicitarea concurentului electoral, conducătorului grupului de inițiativă sau a reprezentantului acestora;
  • exceptarea deschiderii contului bancar de la aplicarea de către bănci a măsurilor de precauție privind clienții și de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, prevăzute de articolele 5-8 ale Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Legea nr. 308/2017).
  • stabilirea sancțiunilor corespunzătoare în adresa băncilor pentru refuzul de deschidere a contului bancar cu mențiunea ,,Fond electoral”;
  • acordarea de competențe Comisiei Electorale Centrale (în continuare, CEC) de a aproba proceduri pentru primirea donațiilor și efectuarea cheltuielilor de către concurenții electorali și de a efectua controlul acestora, până la soluționarea litigiilor referitoare la deschiderea contului „Fond Electoral”.

Proiectul de lege a primit avizul pozitiv al Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană pe 3 februarie 2021 și pe cel al Comisiei parlamentare mediu și dezvoltare regională pe 19 februarie 2021. La scurt timp după înregistrare (21 de zile), pe 17 februarie 2021, Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege și a votat împotriva proiectului, dar a lăsat la latitudinea Plenului Parlamentului de a vota proiectul în prima lectură. Proiectul de lege a primit avizul negativ din partea Centrului Național Anticorupție (CNA) care a constatat că proiectul de lege în redacția propusă conține un potențial coruptibil înalt și riscuri la adresa securității statului. Proiectul a primit avizele Direcției Generale juridice a parlamentului și a Comisiei Electorale Centrale.

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul Analitic ”Expert-Grup”, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au elaborat în adresa deputaților Parlamentului Republicii Moldova și a Președinției Republicii Moldova o opinie prin care consideră că proiectul de lege nr. 14/2021 comportă în sine riscuri prea mari pentru a fi promovat, fapt confirmat și de avizul negativ al CNA și raportul negativ al Comisiei juridice a Parlamentului și solicită retragerea acestui proiect.

Constatările generale ale semnatarilor prezentei opinii și concluziile punctate pot fi consultate aici:

2021 03 23 ADEPT Opinie riscurile PL 14_2021_final