Poziția Coaliției Civice față de inițiativa organizării alegerilor parlamentare anticipate

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a luat act de decizia adoptată la 3 iunie 2010 de către Alianța pentru Integrare Europeană cu privire la organizarea în toamna anului 2010 a alegerilor parlamentare anticipate. Totodată, Coaliția salută dorința tuturor forțelor politice de a modifica art. 78 din Constituția Republicii Moldova întru evitarea unor noi eventuale blocaje în alegerea Președintelui țării după alegerile parlamentare din toamnă.

În contextul alegerilor parlamentare din toamna anului 2010, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte își reafirmă disponibilitatea de a promova alegerile libere și corecte, așa cum a realizat/procedat din 2005 până în prezent. Totodată, Coaliția cheamă autoritățile Republicii Moldova să întreprindă în timp util măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de realizare a alegerilor libere și corecte, inclusiv adoptarea modificărilor la Codul Electoral în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi ale Coaliţiei 2009, asigurarea condițiilor adecvate de vot peste hotarele țării, perfecționarea listelor electorale/Registrului Electronic al Alegătorilor.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte reamintește că autoritățile Republicii Moldova au obligația legală de a asigura realizarea unor alegeri libere și corecte, iar partidele politice, mass-media și societatea civilă pot contribui în mod esențial la derularea acestui proces într-o manieră democratică.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte