Observarea Alegerilor

Scopul programului este de a promova alegeri libere și corecte prin monitorizarea de către societatea civilă a alegerilor din Republica Moldova. În cadrul programului este preconizată monitorizarea largă a campaniei pre-electorale, activităților din ziua alegerilor și a perioadei post-electorale sub diverse aspecte şi sensibilizarea atât a opiniei publice, cât şi a structurilor abilitate despre încălcările şi eventualele fraude electorale depistate.

Coaliţia va supraveghea corectitudinea procesului electoral prin prisma instruirii şi mobilizării observatorilor pe termen lung și scurt, numărării în paralel a voturilor etc. În acest mod se urmărește reducerea probabilității încălcărilor administrative, scopul final fiind asigurarea faptului că rezultatele alegerilor reprezintă reflecția adevărată a intenției alegătorului.