Promo-LEX prezintă rezultatele Numărării Rapide Calitative a voturilor

Asociaţia Promo-LEX a efectuat Numărarea Rapidă Calitativă a voturilor în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. Procedura a fost realizată în baza unui eşantion reprezentativ, care a inclus 700 de secții de votare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepția secțiilor de votare de peste hotarele țării), din totalul de 1987 de secții de votare deschise.

Eşantionul statistic reprezentativ pentru întreaga țară cu marja de eroare de maxim 3%. Cu luarea în considerație a marjei de eroare rezultatele votării pot fi analizate și suprapuse ca fiind o imagine pentru întreaga țară.

Conform rezultatelor Numărării Rapide Calitative, voturile în ţară se împart astfel:

Rezultate/Concurenți electorali % %+ME95 %-ME95 %+ME99 %-ME99
PDM 16.241% 17.414% 15.067% 17.783% 14.698%
PLDM 20.121% 21.294% 18.947% 21.663% 18.578%
PCR 4.956% 6.130% 3.783% 6.499% 3.414%
PSRM 20.369% 21.543% 19.196% 21.912% 18.827%
PCRM 17.923% 19.096% 16.749% 19.465% 16.380%
PL 9.573% 10.747% 8.400% 11.116% 8.031%
Alții 10.937% 12.110% 9.763% 12.479% 9.394%

În urma Numărării Rapide Calitative, potrivit calculelor Efortului de Monitorizare Promo-LEX, în viitorul Parlament am avea următoarea distribuire a mandatelor:

Concurent electoral Obținute direct Redistribuire Total mandate obținute
PDM 16 3 19
PLDM 20 4 24
PSRM 20 4 24
PCRM 18 3 21
PL 10 3 13
84 17 101

Marja maximă de eroare pentru rezultatele acestui eșantion este de maxim 1,2% aplicabilă pentru concurentul electoral PCR. Marja se calculează pentru fiecare concurent în parte dar este în descreștere comparativ cu marja anunțată mai sus pentru PCR. La calcularea marjei de eroare au fost luate în considerație absența informațiilor de la 7 secții de votare, precum și faptul că în eșantion există un număr de 151 procese verbale cu erori tehnice și logice de calcul matematic prevăzute în formulele de verificare elaborate potrivit reglementărilor elaborate de CEC.

Numărarea Rapidă Calitativă este o procedură statistică de evaluare a calității desfășurării votării și prognozare a rezultatelor finale ale scrutinului, cu o precizie maximă. Numărarea Rapidă Calitativă analizează atât comportamentul secțiilor de votare cât şi prezice opţiunile de vot a alegătorilor.

Efortul de Monitorizare se încadrează în activitățile desfășurate de societatea civilă sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.

Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014 beneficiază de asistența tehnică din partea National Democratic Institute for International Affairs (NDI) și este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), National Endowment for Democracy (NED), Consiliul Europei precum și Fundația Stefan Batory din resursele oferite de Fondul Solidaritate în cadrul Programului “Sprijin pentru Democrație” al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Galina Sanduța, Ofițer de Presă Efort de Monitorizare Promo-LEX
Telefon: 069 95 82 89,  Email: galina.sanduta@promolex.md

datestatistice_1.12.2014_ro_
Filename : datestatistice_1-12-2014_ro_.pdf (277 Ko)
Legendă :