PROMOLEX: RAPORT DE MONITORIZARE NR.2 A ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2019

Asociația Promo-LEX, membră a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte a lansat cel de-al doilea Raport al Misiunii de Observare a Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019. Perioada de monitorizare: 10 decembrie 2018 – 8 ianuarie 2019.

Desemnarea și înregistrarea candidaților: partidele politice rămân a fi principalii actori și în scrutinul mixt

Pe circumscripția națională, în perioada monitorizată, au depus cereri de înregistrare doar 6 solicitanți colectivi (5 partide politice și un bloc electoral) și au fost înregistrați până la 8 ianuarie 2019 – 4 concurenți (PDM, Blocul ACUM, PCRM și PSRM). Cota de gen de 40% a fost respectată de concurenții înregistrați, însă majoritatea femeilor sunt plasate după poziția a 20-a din liste. De cealaltă parte, nici un concurent electoral înregistrat nu a asigurat cota de gen de 40% pentru candidații desemnați în circumscripțiile uninominale.

În circumscripții uninominale au fost depuse la data de 08.01.2019 un total de 393 de cereri de înregistrare a grupurilor de inițiativă. În 46 de circumscripții numărul de grupuri de inițiativă înregistrate a potențialilor candidați variază de la 4 la 11, iar în cazul a 5 circumscripții este vorba de 11-14 potențiali candidați. Din totalul grupurilor de inițiativă, 73% sunt constituite de partide și blocuri, iar 27% de către cetățeni (candidați independenți).

Atragem atenția că în cazul PDM – 87% din grupurile de inițiativă constituite au reușit colectarea semnăturilor pe parcursul a primelor 2 zile.

Prevederi legale ambigue privind perioada suspendării activității din funcția care o dețin

MO Promo-LEX atrage atenția că art. 13 alin. (3) prevede suspendarea din momentul înregistrării în calitate de concurenți electorali, iar art. 49 alin. (1) prevede suspendarea pentru durata campaniei electorale.

Recomandăm extinderea perioadei de suspendare  pentru candidații din circumscripțiile uninominale, care să înceapă odată cu eliberarea listelor de subscripție.

Utilizarea resurselor administrative și implicarea persoanelor străine în activități cu tentă electorală

În perioada monitorizată, MO Promo-LEX a raportat cel puțin 10 cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative. În cazul a 7 din acestea este vizat PDM, 2 – PPȘ și 1 – PN. De asemenea, MO Promo-LEX constată implicarea Președintelui R. Moldova în promovarea candidaților desemnați de către PSRM pentru alegerile parlamentare.

În cazul a două partide putem vorbi de situații  ce ar putea fi calificate drept implicare a persoanelor care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova în activități cu tentă electorală: PDM (3) și PPȘ – (2).

Activități cu tentă electorală, oferire de cadouri în perioada electorală

MO Promo-LEX atestă, în contextul desfășurării alegerilor parlamentare în baza sistemului mixt, un activism sporit al anumitor concurenți deja înregistrați sau potențiali concurenți – pentru perioada monitorizată fiind constatate un număr de circa 280 de evenimente, dintre care circa 100 (35%) pot fi calificate drept oferire de cadouri în perioada electorală. În activitățile respective au fost implicate PSRM (42 cazuri), PPȘ (41) și PDM (17).

Menționăm că au fost semnalate cazuri de implicare în activități cu tentă electorală a fundațiilor de caritate asociate cu anumite formațiuni politice – Fundația de binefacere ”Din Suflet” (PSRM) și Fundația de binefacere ”Miron Șor” (PPȘ).

Neraportarea cheltuielilor de către  unele grupuri de inițiativă

Circa 40% din  grupurile de inițiativă, printre care cele constituite de 6 formațiuni politice (MSPSN – 1 GI, PCRM – 29 GI, PL – 25 GI, PDA – 2 GI, PVE – 4 GI și 92 GI pentru candidații independenți), nu au depus la CEC nici raport financiar săptămânal și nici o informație cu privire la neefectuarea cheltuielilor, ceea ce este neconform prevederilor Regulamentului privind activitatea grupurilor de inițiativă.

Potrivit estimărilor Promo-LEX, cele mai mari cheltuieli neraportate ale grupurilor de inițiativă care au depus rapoarte la CEC, se referă la evenimentele publice organizate de către PPȘ, PSRM și PDM, cheltuielile total estimate și neraportate ale acestora ridicându-se la cel puțin 1 584 821 lei.

Adițional, în perioada de până la înregistrarea grupurilor de inițiativă, cel puțin 3 potențiali concurenți electorali (PDM, PPȘ, PSRM) au efectuat cheltuieli pentru activități cu tentă electorală și caracter prielnic colectării semnăturilor. Acestea estimate ating un cuantum de cel puțin 3 766 917 lei, mijloace financiare care au adus dividende politice și electorale, nefiind incluse în contul Fond electoral. Totuși potrivit cadrului legal existent aceste cheltuieli sunt obligatorii de a fi raportate în rapoartele finale ale partidelor respective pentru anul 2018.

Realizarea tardivă de către CEC a unor modificări la cadrul normativ în lipsa consultărilor publice

MO Promo-LEX atrage atenția că în perioada electorală CEC continuă modificarea cadrului normativ, fiind aprobate modificări la 3 Regulamente și aprobat un Regulament nou în vederea organizării scrutinelor din 24 februarie 2019.

Totodată, MO Promo-LEX subliniază că consiliile electorale de circumscripție nu respectă prevederile legale privind aducerea la cunoștința publică a informațiilor despre concurenții înregistrați, inclusiv nu asigură accesul publicului la declarațiile cu privire la avere și interese personale.

Sistarea de către CEC a accesului registratorilor la RSA în plină perioadă electorală

Din cauza sistării de către CEC a accesului registratorilor la Registrul de Stat al Alegătorilor, observatorii Promo-LEX nu au reușit să monitorizeze deplin gradul de actualizare și perfecționare a datelor privind listele electorale.

MO Promo-LEX exprimă nedumerirea față limitarea accesului pentru registratori la RSA pentru perioada 28 decembrie 2018 – 10 ianuarie 2019, în plină perioadă electorală când conținutul RSA necesită o actualizare cât mai minuțioasă, inclusiv cu implicarea registratorilor.

Raportul integral poate fi accesat aici.