PROMOLEX: RAPORT DE MONITORIZARE NR.4 A ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2019

Promo-LEX constată amplificarea cazurilor de utilizare a resurselor administrative, dar și  de generare a mesajelor discriminatorii de către unii concurenți electorali. Mai mult, s-au amplificat și cazurile de intimidare a observatorilor Asociației din teritoriu.

În perioada de monitorizare (23 ianuarie – 5 februarie), au fost atestate cazuri de oferire a cadourilor cu tentă electorală, de amplasare a publicității în locuri neautorizate și cheltuieli neraportate în valoare de sute de mii de lei. Unii candidați au fost supuși intimidării și violenței, iar cel puțin 2158 de conflicte din Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) au rămas nesoluționate.

Continuă acțiunile de intimidare a activității Misiunii de Observare Promo-LEX

MO Promo-LEX atrage atenția în continuare asupra cazurilor de intimidare a observatorilor săi din teritoriu. Din totalul de 5 incidente raportate, în trei cazuri observatorii Promo-LEX au fost intimidați de către reprezentanții administrațiilor publice locale, într-un caz – de către simpatizanții unui concurent electoral, iar într-o altă situație – un OTL a fost informat neoficial, din surse demne de încredere, despre faptul că automobilele cu care circulă observatorii Promo-LEX sunt monitorizate de către poliție, la solicitarea SIS.

Concurenții electorali continuă să utilizeze resursele administrative și să ofere cadouri alegătorilor

În debutul campaniei electorale, MO Promo-LEX atestă sporirea de circa 6 ori, comparativ cu perioada precedentă de raportare, a numărului de evenimente electorale identificate – 607. Dintre acestea, 38% au fost efectuate de PSRM, 26% – de PDM, 14% – de PPȘ și, respectiv, 11% – de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

În creștere este și numărul de cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative, fiind identificate și raportate cel puțin 85 de cazuri. În 45 dintre acestea a fost vizat PDM, în 33 cazuri – PSRM, câte 3 cazuri – PN și Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, iar 1 caz – PCRM.

Observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 4 cazuri ce pot fi calificate drept oferire a cadourilor cu tentă electorală: în 3 cazuri a fost vizat PPȘ, iar într-un caz – PSRM.

Au fost atestate și cazuri de utilizare neconformă a publicității electorale: un caz privind utilizarea publicității fără respectarea cerințelor înaintate față de materialele publicitare (PDM) și 17 cazuri de amplasare a publicității în locuri neautorizate (PSRM – 6, PDM – 5, PPȘ – 3, Blocul ACUM – 2, PCRM – 1).

În perioada de monitorizare au fost de asemenea raportate 6 cazuri de intimidare/violență împotriva concurenților electorali. În trei dintre acestea au fost vizați candidații Blocului ACUM, în 2 cazuri – PDM și într-un caz – PSRM.

Femeile și candidații independenți sunt în minoritate și în acest scrutin

În circumscripția națională (CN), pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, au fost înregistrați 15 candidați. Chiar dacă cota minimă de reprezentare pentru ambele sexe de 40% a fost respectată de către toți concurenții, candidații-femei nu sunt plasați pe locurile de frunte.

În cadrul celor 51 de circumscripții uninominale (CU) au fost înregistrați 322 concurenți electorali. Dintre aceștia, 265 (82%) au fost desemnați de partide și blocuri, iar 57 (18%) sunt candidați independenți. Doar 20% (66) din candidații înregistrați în CU sunt femei, iar 80% (256) sunt bărbați.

Cea mai mare rată de refuz a înregistrării concurenților s-a atestat în cazul candidaților independenți: cel puțin 15 solicitări de înregistrare au fost refuzate din 72 solicitări depuse (21% dosare de înregistrare respinse).

Calitatea listelor electorale poate fi afectată din cauza conflictelor din RSA nesoluționate

MO Promo-LEX își exprimă îngrijorarea privind numărul mare de conflicte nesoluționate în Registrul de Stat al Alegatorilor (RSA). Astfel, la etapa de tipărire a listelor electorale au rămas nesoluționate cel puțin 2158 de conflicte identificate în cazul a 100 de registratori din cei 279 intervievați.

La fel, MO Promo-LEX consideră că actuala abordare utilizată de CEC în repartizarea sarcinilor registratorilor, fără a ține cont de numărul de alegători aflați în gestiunea acestora, este una cel puțin ineficientă.

Conflicte și litigii electorale

În perioada monitorizată, în cadrul CECEU au fost depuse 7 contestații, iar la CEC – 36 contestații. Majoritatea dintre acestea (30) au fost depuse împotriva CECEU, iar una împotriva președintelui CECE, cele mai multe fiind depuse împotriva CECEU nr. 48 (4), CECEU nr.4 (3) și CECEU nr. 5 (3). Cinci contestații au fost depuse împotriva acțiunilor, inacțiunilor concurenților electorali, dintre care 2 împotriva PSRM și două împotriva PDM. Cele mai multe contestații au vizat înregistrarea/neînregistrarea concurentului electoral (25).

În perioada monitorizată au fost depuse  7 cereri de chemare în judecată în materie electorală  la instanța de fond, două cereri de apel și 5 cereri de chemare în judecată la Curtea de Apel. La Curtea Supremă de Justiție au fost depuse  5 cereri de recurs.

Campanie electorală afectată de ură și discriminare

În perioada de referință, Promo-LEX a continuat monitorizarea discursului de ură și a instigării la discriminare. În baza informațiilor raportate de către monitori, au fost identificate cel puțin 5 cazuri în care concurenții electorali au generat mesaje discriminatorii sau alte forme ale intoleranței în spațiul public, dintre care, candidații PSRM – 3 situații; PCRM – 1 și Blocul ACUM – 1.

Pe de altă parte, Blocul ACUM  a fost vizat de 5 ori, PSRM – de 2 ori; PDM – de 2 ori iar PPȘ – o dată în  discursuri de ură.

Analizând situația din perspectiva tipurilor de exprimări ale urii, observăm că cel mai mult – în cel puțin 7 cazuri – sunt exploatate prejudecățile sexiste și perpetuate stereotipurile de gen în societate.

Cheltuieli de cel puțin 826 473 lei neraportate de către candidați

Potrivit constatărilor, până la 1 februarie 2019, nici unul dintre candidații care reprezintă formațiunile politice MPSN, PVE, PVP, MPA, PL și PPDA nu au prezentat nici raport financiar și nici demersuri privind neefectuarea cheltuielilor. Doar 1 candidat independent din cei 38 care nu au prezentat rapoarte financiare (C.I. Maxim Uvarov) a anunțat CEC despre neefectuarea cheltuielilor.

În perioada 25 ianuarie – 1 februarie 2019 volumul total al resurselor financiare acumulate și raportate la CEC de către concurenții electorali  este de 23 304 522 lei iar cuantumul cheltuielilor efectuate este de 19 210 582 lei. Ponderea cea mai mare a cheltuielilor raportate – 95% este pentru publicitate și materiale promoționale, urmând cheltuielile pentru evenimente și întruniri – 1%,  transport – 1% și alte cheltuieli- 1%.

MO Promo-LEX a estimat cheltuieli totale neraportate de cel puțin 828 423 lei. Astfel, PSRM a omis raportarea a cel puțin 668 407 lei, PN -70 050 lei, PDM-52 440 lei, PRM – 1 950 lei, PL – 1 950 lei, PPDA – 975 lei, PCRM – 700 lei, C.I Leonid Macari – 5 384 lei, C.I. Valeriu Ghilețchi – 3 901 lei, C.I. Gheorghe Furdui – 5 023 lei, C.I. Bobeică Gheorghe – 7 159 lei, C.I. Aricov Ghiorghi – 3 000 lei, C.I. Cebotărescu Dumitru – 2 865 lei, C.I. Călin Vieru – 3 749 lei, C.I. Alexandru Bujoreanu – 870 lei.

Raportul integral poate fi accesat aici.