Rapoarte APEL – alegeri anticipate

Asociaţia Presei Electronice din Moldova APEL monitorizează, în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 prezenţa actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada pre-electorală, electorală şi post-electorală a alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009.

Proiectul este finanţat de Delegaţia Comisiei Europene în R. Moldova în cadrul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului și este cofinanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Inițiativa urmăreşte să contribuie la crearea condiţiilor pentru asigurarea unui proces electoral liber, corect, transparent şi democratic în 2009 şi la formarea deprinderilor profesionale la televiziune de a prezenta actorii politici şi electorali în mod echidistant, imparţial şi echilibrat în programele de ştiri şi de actualităţi, emisiunile de actualitate sociopolitică şi de dezbateri televizate. În acest scop, vor fi monitorizate programele difuzate de 8 posturi tv: EuTV, NIT, N4, Prime, Pro TV, TV 7, TVC 21, 2 Plus.

Echipa de monitorizare va urmări conformitatea activităţii canalelor tv cu prevederile legislaţiei în vigoare, Regulamentului CEC de reflectare a campaniei electorale de către instituţiile audiovizualului, Codului de conduită al radiodifuzorului, va evalua rezultatele monitorizării canalelor tv şi le va face publice în cadrul conferinţelor de presă lunare, iar în perioada campaniei electorale – în cadrul conferinţelor de presă săptămânale. Totodată, se va analiza comportamentul canalelor tv pentru a identifica şi a sistematiza derogările de la normele juridice şi deontologice, cu scopul de a edita un ghid de practici bune de reflectare a campaniei electorale în mass-media.

În baza evaluării şi sistematizării datelor vor fi întocmite rapoarte de monitorizare lunare (în perioada campaniei electorale – săptămânale). Toate rapoartele vor fi distribuite televiziunilor monitorizate, presei, comisiilor parlamentare de resort, CEC, CCA, ONG-urilor de profil, organismelor internaţionale preocupate de desfăşurarea corectă a procesului electoral.

Raport Nr.1 de monitorizare a prezenţei actorilor politici/electorali în programele posturilor de televiziune în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Perioada: 17 – 30 iunie 2009

Raport Nr.2 de monitorizare a prezenței actorilor politici/electorali în programele posturilor de televiziune în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Perioada: 01 – 14 iulie 2009
Raport Nr.3 de monitorizare a prezenţei actorilor politici/electorali în programele posturilor de televiziune în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Perioada: 15 – 21 iulie 2009