RAPORT DE MONITORIZARE A INCLUZIUNII PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI A CELOR DE ETNIE ROMĂ ÎN ALEGERILE LOCALE 2019

A fost lansat primul raport de monitorizare din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități şi a persoanelor de etnie romă. Raportul este realizat sub egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Piligrim Demo şi Tarna Rom, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Principalele constatări ale rapoartelor de monitorizare:

Nivelul de reprezentare a Romilor:

Persoanele de etnie romă continuă a fost sub-reprezentate în listele de candidaţi la funcţia de consilieri locali de nivelul întâi. Doar 10 concurenți electorali au înregistrat în calitate de candidaţi persoane de etnie romă în 19 din 185 localități compact populate de romi. Conform informaţiei colectate în perioada de monitorizare,   35 persoane de etnie Romă/origine etnică Romă sunt înregistrate în calitate de candidați la funcția de Consilier local de nivelul I (2 consilieri municipali, 8 consilieri orășenești, 20 consilieri comunali, 5 consilieri sătești). Doar o singură persoană de etnie Romă/origine etnică Romă (femeie) s-a înregistrat în calitate de Candidat independent funcția de Consilier local de nivelul I (consilier sătesc).

La fel de redus a fost numărul de persoane de etnie romă în listele candidaţilor la funcția de consilier local de nivelul II (Consiliul raional). Doar 9 concurenți electorali (din 25) au înregistrat în 10 localități compact populate (din 185) – 14 persoane de etnie Romă/origine etnică Romă în calitate de candidați la funcția de Consilier local de nivelul II (consilieri raionali).

Bărbaţii de etnie romă prevalează în listele de candidaţi. Concurenții electorali au înregistrat doar 12 femei (din 35 persoane de etnie Romă/origine etnică Romă) în calitate de candidat la funcția de Consilier local de nivelul I (oraș, comună sat); 7 dintre acestea au fost incluse în I decilă a listei candidaților. Concurenții electorali au înregistrat doar 4 femei (din 14 persoane de etnie Romă/origine etnică Romă) în calitate de candidat la funcția de Consilier local de nivelul II (raion); doar una dintre acestea a fost inclusă în I decilă a listei candidaților.

O reprezentare și mai modestă a romilor se atestă  în rândurile candidaţilor la funcția de Primar (comună, sat). Doar 3 concurenți electorali (din 25) au înregistrat în 3 localități compact populate (din 185) – 4 persoane de etnie Romă/origine etnică Romă în calitate de candidat la funcția de Primar în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I (1 comună, 2 sate). Nici o persoană de etnie Romă/origine etnică Romă nu s-a înregistrat în calitate de Candidat independent la funcția de Primar în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I (oraș, comună sat) și de nivelul II (municipiile Chișinău și Bălți).

Problemele specifice cu care se confruntă persoanele de etnie romă nu sunt reflectate în platformele concurenţilor electorali. Nici una din platformele analizate în perioada de monitorizate nu a considerat persoanele de etnie romă şi problemele cu care se confruntă. În consecinţă, platformele nu includ acţiuni pozitive ţintite pe acest grup vulnerabil.

Incluziunea procesului electoral pentru persoane cu dizabilităţi:

Comparativ cu alte scrutine, problematica persoanelor cu dizabilități este una mai omniprezentă în platformele electorale ale candidaților, a unor partide politice și în mass media. Totuşi, se atestă o participare redusă a persoanelor dizabilităţi în calitate de concurenţi electorali. Doar 11 persoane cu dizabilități candidează la Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019. Profilul lor este următorul: (8 femei și 3 bărbați; 2 sunt din mediul urban și 9 din mediul rural; 1 candidat la funcția de primar și 10 la funcția de consilier local, 3 la funcția de consilier rational; 2 candidați independenți și 9 pe liste de partid; 3 utilizatori de scaun rulant.

Persoanele cu dizabilităţi întâmpină bariere semnificative de acces la informaţie cu caracter electoral. Auditul accesibilităţii a 150 pagini web relevă faptul că doar 2 pagini sunt accesibile; alte 2 sunt considerate accesibile condiționat, celelalte pagini nu conțin / sau au insuficiente instrumente pentru a fi accesibile slabvăzătorii și nevăzătorilor. Și acest lucru este grav, prin nerespectarea prevederilor HG Nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet.

Singura tipografie funcțională care prestează servicii de tipar în sistem Braille, nu a fost contractată niciodată de vre-un concurent electoral. Tradițional, în al 5-lea scrutin consecutiv organizațile neguvernamentale au publicat în sistem Braille „Ghidul Alegatorului la Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019” și l-au sonorizat, imprimându-l pe un CD audio.

De la începutul campaniei electorale nici în instituțiile rezidențiale și nici în alte centre comunitare nu au fost organizate întruniri electorale cu și pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Numărul estimativ al alegătorilor care au o dizabiliate de intelect este de aproximativ 30-40 mii de persoane (sau 2-2,5% din numărul total al alegătorilor, conform estimărilor OMS) și circa 1600 dintre aceștia se află în instituții rezidențiale, acest electorat, se pare, nu prezintă un inters deosebit pentru concurenții electorali.

Accesibilitatea sediilor partidelor politice este redusă. Au fost evaluate condițiile de accesibilitate a căilor de acces și a intrărilor în circa 20 de oficii ale partidelor politice în 8 (opt) orașe din Republica Moldova. Doar două (două) din ele prezintă condiții parțial accesibile, celelalte fiind inaccesibile.

Raport-I-Monitorizare-Incluziune-Romi-Alegeri Locale-2019Raport-I-PwD-final-08102019

Raport-I-PwD-final-08102019