RAPORT NR.2 DE MONITORIZARE A COMPORTAMENTULUI MASS MEDIA ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ PENTRU ALEGERILE LOCALE

Majoritatea posturilor tv cu acoperire națională și regională reflectă relativ neutru campania pentru alegerile locale generale și cele parlamentare noi din 20 octombrie 2019, iar trei radiodifuzori continuă să facă partizanat politic, favorizând anumiți concurenți electorali – sunt concluziile celui de al doilea raport de monitorizare a comportamentului mass-mediei în campania electorală, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

În intervalul 28 septembrie – 4 octombrie 2019, la cele 10 posturi de televiziune monitorizate de CJI în campania electorală s-au menținut  următoarele tendințe:

 • Majoritatea posturilor (7 din 10) au oferit acces relativ egal candidaților în alegeri, care au apărut în știri separate sau au fost menționați în știri cu caracter electoral direct sau indirect;
 • Materialele electorale au fost, în mare parte, corecte și echidistante;
 • O bună parte din subiectele electorale s-au limitat la o singură sursă de informație, fără a trata subiectele în profunzime prin oferirea informațiilor de context, includerea altor surse;
 • Majoritatea absolută a materialelor relevante au fost dezechilibrate din perspectiva egalității de gen, bărbații fiind citați de cele mai multe ori în materialele relevante;
 • De cele mai multe ori, materialele nu au favorizat sau defavorizat evident vreun concurent electoral;
 • Postul public Moldova 1 a avut un comportament echilibrat, oferind acces majorității concurenților electorali în știri, fără a favoriza sau defavoriza evident vreun candidat în alegeri. Candidatul PSRM Ion Ceban a beneficiat de mai multe apariții în context pozitiv, în raport cu alți candidați;
 • Radiodifuzorii naționali Prime TV și Publika TV nu au favorizat masiv vreun candidat în alegeri, dar l-au defavorizat ușor pe candidatul ACUM/DA/PAS, Andrei Năstase, prin selectarea informațiilor în context negativ;
 • NTV Moldova și Accent TV au continuat să-l promoveze masiv pe candidatul PSRM Ion Ceban, prin spațiul acordat și contextul pozitiv;
 • La RTR Moldova s-a remarcat o favorizare ușoară a candidatului PSRM Ion Ceban, prin numărul relativ mare de materiale care au reflectat activitățile acestuia și contextul pozitiv;
 • Jurnal TV și TV 8 au oferit spațiu majorității candidaților care au desfășurat activități de campanie, fără a favoriza sau defavoriza vreun concurent electoral;
 • Pro TV a avut un comportament echilibrat, reflectând neutru marea majoritate a concurenților electorali. Candidatul PUN, Octavian Țîcu a beneficiat de o reflectare relativ mai pozitivă, în raport cu alți candidați, fiind citat sau menționat de mai multe ori;
 • Televiziunea Centrală a favorizat vădit reprezentanții Partidului Politic Șor, care au fost reflectați de cele mai multe ori, de fiecare dată în context pozitiv.

Prin monitorizarea mass-media, CJI și-a propus să informeze publicul cu privire la comportamentul presei în campania electorală și accesul concurenților electorali la mass-media, dar și să sesizeze instituțiile de reglementare cu privire la tendințele în măsură să afecteze performanța mass-mediei sau să compromită abilitatea acesteia de a oferi publicului informații veridice, echidistante și pluraliste.

În total au fost monitorizați 10 radiodifuzori: Moldova 1, Prime TV, Publika TV, Jurnal TV, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, Pro TV, TV 8 și Televiziunea Centrală. Posturile au fost selectate în conformitate cu următoarele criterii: audiența/impactul (național, regional), tipul de media (audiovizual), forma de proprietate (publică, privată), limba difuzării (română, rusă).

Acest raport este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Suedia, și suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al UKAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

Raport nr 2 monitorizare 2019

Raport nr 2 monitorizare 2019
Filename : raport-nr-2-monitorizare-2019.pdf (409 Ko)
Legendă :