Raport nr. 4 al CJI constată că patru din zece posturi de televiziune favorizează masiv anumiți candidați

Patru posturi de televiziune din zece, monitorizate de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, continuă să favorizeze masiv anumiți candidați electorali. La alte două posturi se observă tendința de favorizare ușoară a unor candidați. Acestea sunt câteva dintre principalele concluzii ale celui de-al patrulea raport de monitorizare, care cuprinde perioada 15 – 22 octombrie 2020, lansat de CJI luni, 26 octombrie.

Potrivit raportului, postul public de televiziune Moldova 1 a oferit acces egal candidaților electorali, tonalitatea reflectării în majoritatea cazurilor fiind neutră. Igor Dodon a fost reflectat de cele mai multe ori neutru și o dată pozitiv, beneficiind în același timp de plasare în context pozitiv în știri despre activitatea Guvernului și a administrației publice locale.

Primul în MoldovaNTV Moldova și Accent TV au avut în continuare o politică editorială similară, tratând diferențiat candidații electorali. Igor Dodon a fost favorizat masiv de aceste posturi, atât prin frecvența mare a aparițiilor/spațiul alocat intervențiilor directe, cât și prin tonalitatea pozitivă. De asemenea, posturile au difuzat în total peste 60 de materiale pozitive despre activitatea Guvernului și a administrației publice locale, care au fost favorabile pentru Igor Dodon. Totodată, Igor Dodon a fost singurul candidat reflectat frecvent și în știri ample ce au prezentat obiectivele sale electorale. Ceilalți candidați au apărut în câte 1-2 știri de campanie per post. Pe de altă parte, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a fost mai mult menționată decât citată la aceste posturi, în știri de alt gen decât cele privind prioritățile electorale ale candidaților, în majoritatea cazurilor cu conotație negativă.

Prime TV a oferit acces majorității concurenților electorali în știri, tonalitatea reflectării candidaților, partidelor politice și instituțiilor statului fiind în majoritatea cazurilor neutră. Igor Dodon și Violeta Ivanov, candidata Partidului Politic Șor, au fost avantajați de numărul și spațiul mare al intervențiilor, beneficiind de cele mai multe știri de campanie și de susținere. Maia Sandu și Tudor Deliu, candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova, au fost reflectați în știri cu altă tematică electorală decât prioritățile electorale ale concurenților.

Publika TV a avut un comportament relativ echilibrat, oferind acces în știri majorității concurenților electorali, care au fost reflectați neutru. Igor Dodon a avut cele mai multe apariții și cel mai mare spațiu pentru intervenții directe, în special în știri de campanie și de susținere, alți candidați fiind reflectați în câte o știre în care au vorbit despre obiectivele lor electorale. Maia Sandu, Tudor Deliu și Violeta Ivanov au fost citați/menționați în alt gen de știri decât cele privind obiectivele lor electorale.

Jurnal TV a oferit acces în știri tuturor candidaților electorali, fără a favoriza sau defavoriza evident pe vreunul dintre ei. Postul a tratat egal concurenții, informând despre întâlnirile/promisiunile electorale ale tuturor, tonalitatea reflectării fiind în majoritatea cazurilor neutră. În cadrul emisiunilor, Igor Dodon a avut cinci apariții în lumină negativă, iar Violeta Ivanov – o apariție.

Pro TV Chișinău a avut un comportament echilibrat, fără a fi constatate tendințe evidente de favorizare sau defavorizare a vreunui concurent electoral. Pro TV a oferit acces relativ egal tuturor candidaților electorali, informând în știri despre prioritățile electorale ale mai multor candidați pe care i-a prezentat preponderent în lumină neutră. Igor Dodon și Renato Usatîi, candidatul Partidului Nostru, au avut câte o apariție în lumină negativă.

TV8 a alocat spațiu mare știrilor și emisiunilor cu tangență electorală directă și indirectă. Postul nu a informat în știri despre obiectivele electorale ale concurenților, care au fost protagoniștii știrilor de alt gen decât cele privind prioritățile electorale. În majoritatea cazurilor, candidații înscriși în cursa electorală, partidele și administrația publică centrală au fost reflectați neutru. În cadrul emisiunilor, Igor Dodon a avut două apariții/mențiuni în context negativ.

Televiziunea Centrală a oferit acces relativ egal concurenților electorali pentru a vorbi despre obiectivele lor electorale, aceștia fiind reflectați preponderent neutru. Violeta Ivanov a beneficiat de cele mai multe apariții în lumină pozitivă, fiind favorizată și de știrile pozitive despre PP Șor.

Prin monitorizarea mass-media, CJI și-a propus să informeze publicul cu privire la comportamentul presei în campania electorală și accesul concurenților electorali la mass-media, dar și să sesizeze instituțiile de reglementare cu privire la tendințele în măsură să afecteze performanța mass-mediei sau să compromită abilitatea acesteia de a oferi publicului informații veridice, echidistante și pluraliste.

CJI recomandă Consiliul Audiovizualului să folosească rapoartele de monitorizare pentru a se autosesiza și a evalua dacă posturile monitorizate au respectat dreptul la informare completă, obiectivă și veridică.

În total au fost monitorizate zece posturi de televiziune: Moldova 1, Prime TV, Publika TV, Jurnal TV, NTV Moldova, Primul în Moldova, Accent TV, Pro TV, TV8 și Televiziunea Centrală. Canalele au fost selectate în conformitate cu următoarele criterii: audiența/impactul (național, regional), tipul de media (audiovizual), forma de proprietate (publică, privată), limba difuzării (română, rusă).

Acest raport a fost realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), implementat de Internews în Moldova cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al UKAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.