Raportul de evaluare intermediară 2012-2013 al Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale (CEC)

Raportul de evaluare intermediară  2012-2013 al Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a fost realizat la inițiativa Secretariatul Coaliției în cadrul proiectului „Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor Alegerilor libere și corecte”  Scopul acestei evaluări a constat în aprecierea modului în care CEC a implementat în perioada supusă evaluării (2012-2013) activitățile planificate, în conformitate cu Planul Strategic al instituției.

Evaluarea a fost realizată de către un expert – evaluator selectat prin concurs deschis.În cadrul evaluării, evaluatorul a utilizat două metode de colectare a informației: analiza documentelor și interviurile /focus-grup semi-standardizate individuale cu membrii/reprezentanții CEC, reprezentanții altor instituții relevante, partidelor politice, autorităților publice, ONG din domeniu.

Principalele constatări ale acestui raport sunt:

  • Direcțiile strategice, obiectivele și activitățile incluse în planul strategic al CEC corespund problemelor, provocărilor și necesităților din domeniul electoral
  • Circa 70% din activitățile celor 10 obiective strategice planificate pentru perioada 2012-2013 din cadrul planului strategic au fost realizate
  • CEC utilizează eficient resursele fianciare, la unele compartimente înregistrând și anumite economii

În cadrul raportului de evaluare au fost propuse și anumite recomandări ce vizează Comisia Eelectorală Centrală (CEC), Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) și Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte.

Pentru CEC recomandările sunt: 1) Revizuirea structurii și conținutului planului strategic și sincronizarea planificării strategice/operaționale cu bugetarea resurselor financiare; 2) Conlucrarea mai activă a CEC cu constituenții; 3) Sporirea nivelului de transparență a CEC; 4) Monitorizarea produselor menite să sporească comunicare externă și vizibilitatea; 5) Consolidarea continuă a capacităților CEC și aplicarea principiilor managementului axat pe rezultate și 6) Ajustarea standardelor de remunerare a funcționarilor CEC.

Recomandările pentru CICDE sunt: 1) Dezvoltarea organizațională și consolidarea capacităților CICDE și 2) Implicarea organizațiilor neguvernamentale în implementarea inițiativelor de educație civică/electorală.

Recomandările pentru Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte sunt: 1) Lobarea și desfășurarea activităților de advocacy pentru adoptarea legii cu privire la finanțarea partidelor politice și 2) implicarea mai activă în evenimentele publice /inițiativele lansate de CEC.

Raportul integral  îl puteți consulta mai jos.

Raport de evaluare al PS_CEC 2012-2013