Raportul nr. 4 al Efortului de Monitorizare Promo-LEX: Suspiciunile de finanțare netransparentă a campaniei electorale persistă

Asociația Promo-LEX a lansat Raportul nr. 4 al Efortului de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. „Societatea civilă a avut dreptate atunci când a insistat pe necesitatea schimbării regulilor de finanțare a campaniilor electorale. Tăinuirea veniturilor şi cheltuielilor suportate de către concurenții electorali – cea mai gravă defecțiune a campaniei electorale pentru Alegerile Parlamentare din 30 noiembrie 2014.”, a declarat Pavel Postica, Șeful Efortului de Monitorizare Promo-LEX.

În perioada monitorizată s-a constatat că 1177 cetățeni au contribuit la fondurile de campanie cu 57 674 934 lei, atingând doar 53,34% din plafonul fixat de CEC.

  • 21 concurenți electorali au raportat veniturile și cheltuielile la CEC;
  • 8 concurenți electorali au fost avertizați de CEC cu privire la încălcarea procedurii de depunere a rapoartelor financiare;
  • 96,62% din cheltuieli raportate au fost pentru publicitate;
  • doar 3 concurenți electorali din 26 au raportat cheltuieli pentru retribuirea muncii, servicii de întreținere a sediilor permanente și servicii de comunicații;
  • niciun concurent electoral nu a indicat cheltuieli pentru recompense, deplasări și servicii de consultanță;
  • în premieră pentru Republica Moldova, Curtea de Apel Chişinău a acceptat demersul CEC privind anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „Patria” pe motivul finanțării contrar legislației a campaniei electorale.

Pe parcursul perioadei de monitorizare, CEC a analizat și s-a expus referitor la 14 contestații parvenite din partea concurenților și două sesizări din partea organelor de poliție. Obiectul contestațiilor a fost încălcarea prevederilor privind utilizarea resurselor administrative, nesuspendarea din funcție, plasarea neautorizată a afișajelor electorale, utilizarea materialelor electorale fără însemnele corespunzătoare.

În acest context, observatorii Promo-LEX au constatat cel puţin 23 cazuri care pot fi apreciate drept utilizare a resurselor administrative: 2 cazuri de utilizare a localurilor publice în favoarea concurentului electoral, 16 cazuri de utilizare a mijloacelor de transport de serviciu în campania electorală și 5 cazuri de utilizare a statutului de funcționar public.

La sfârșit de scrutin, observatorii remarcă implicarea bisericii în campania electorală. Un concurent electoral a folosit icoane drept materiale de agitație electorală, iar altul a utilizat imaginea bisericii ortodoxe în literatura de partid. În s. Stația Rediul-Mare, parohul a strâns semnături în susținerea unui concurent.

„Constatările efortului privind campania dinamică desfășurată de concurenții electorali, eforturile administrației electorale de a asigura realizarea dreptului de vot, în special pentru alegătorii de peste hotarele țării și persoanele cu dizabilități de vedere, interesul observatorilor naționali și internaționali față de scrutin etc – toate aceste aspecte pozitive sunt umbrite de multiplele situații negative constatate de observatorii Promo-LEX”, a declarat Corneliu Cirimpei, analistul principal al Efortul de Monitorizare.

Efortul de monitorizare se încadrează în activitățile desfășurate de societatea civilă sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014 beneficiază de asistența tehnică din partea National Democratic Institute for International Affairs (NDI) și este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), National Endowment for Democracy (NED), Consiliul Europei precum și Fundația Stefan Batory din resursele oferite de Fondul Solidaritate în cadrul Programului “Sprijin pentru Democrație” al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Vezi raportul AICI.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Galina Sanduța, Ofițer de Presă Efort de Monitorizare Promo-LEX
Telefon: 069 95 82 89,  Email: galina.sanduta@promolex.md