Reprezentanţa din Moldova a Fundaţiei Eurasia

Reprezentanţa din Moldova a Fundaţiei Eurasia activează în vederea promovării democraţiei şi dezvoltării unei economii de piaţă în Moldova. Scopurile majore rezidă în sprijinirea dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale, a mass media, a reformei guvernelor locale, a administraţiei publice şi sferei de afaceri. Priorităţile curente ale fundației sunt: promovarea monitorizării de către cetăţeni a activităţii guvernului şi a politicilor majore guvernamentale ce ţin de integrarea europeană; alegeri libere şi corecte, lupta cu corupţia. În toate programele sale, Fundaţia Eurasia (FE) urmăreşte consolidarea cooperării dintre organizaţiile societăţii civile şi guvernul moldovean.

Fundaţia Eurasia acordă granturi şi realizează programe de asistenţă tehnică în sectoarele-ţintă.

Pentru mai multe informații puteți accesa www.eurasia.md