Rezultatele mesei rotunde „Evaluarea activității Coaliției și stabilirea priorităților de dezvoltare”

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte din Moldova a organizat la 30 mai 2012 în incinta Summit Events & Conference Center masa rotundă „Evaluarea activității Coaliției și stabilirea priorităților de dezvoltare”. Această activitatea face parte din proiectul  „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale“ realizat cu susținerea financiară a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

La eveniment au participat 31 de invitați dintre care: 18 reprezentați ai ONG-urilor din teritoriu  care sunt membri ai Coaliției, 5 membri ai Consiliului Coaliției (CONTACT, Promo-LEX,  API,  ADEPT, CNTM), 4 reprezentanți ai comunității donatorilor (Fundația Est-Europeană, NDI, IRI).

Masa rotundă a început cu un cuvânt de salut din partea dlui Nicolae Panfil – Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și managerul local al proiectului și a dnei Stefanie Shiffer – directoare executivă a Asociației European Exchange (Germania),  manager proiect.

În continuare dl Gheorghe Caraseni a prezentat concluziile și recomandările formulate de către evaluatori în ultimul Raportul de Evaluare a activității Coaliției. În cea dea doua parte a evenimentului participanţii au discutat  în  3 grupuri de lucru mai detaliat recomandările formulate de către evaluatori. Ulterior, aceștia au avut sarcina de a prioritiza recomandările prezentate de experți în trei categorii: recomandări foarte importante,  importante și mai puțin/deloc importante.

În urma exercițiului de vot/prioritizare a recomandărilor, membrii Coaliției au stabilit  următoarele:

Top 5 recomandări din categoria „cele mai importante”:

 • Extinderea misiunii Coaliţiei şi dezvoltarea unor programe şi proiecte noi;
 • Continuarea activităţilor Coaliţiei între perioadele de alegeri;
 • Extinderea componentului “educaţie civică” în instituţiile şcolare de învăţământ;
 • Implicarea mai activă a membrilor Coaliţiei;
 • Continuarea  procesului de observare a alegerilor cetăţenilor RM aflaţi în alte ţări.

Top 5 recomandări din categoria “importante”:

 • Revizuirea membrilor actuali ai Coaliţiei şi admiterea noilor membri, inclusiv persoane fizice;
 • Regândirea strategică a Coaliţiei;
 • Desfăşurarea unui program de dezvoltare instituţională al Coaliţiei;
 • Completarea Regulamentului Coaliţiei;
 • Elaborarea unei strategii clare de comunicare externă.

Recomandări „ mai puțin/ deloc importante”:

 • Întocmirea rapoartelor săptămânale de monitorizare a TeleRadio Moldova;
 • Întocmirea rezumatelor rapoartelor în limba rusă;
 • Includerea  cotizaţiilor de membru;
 • Angajarea unui  specialist în relaţiile cu publicul, care va fi mesagerul Coaliţiei.

În conformitate cu regulamentul de activitate al Coaliției, opiniile membrilor au un caracter consultativ.  Astfel, concluziile mesei rotunde  au fost transmise Consiliului Coaliției care urmează  să decidă modul în care v-a ține cont de rezultatele mesei rotunde în elaborarea planului de dezvoltare strategică și instituțională a Coaliției.