Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) vine cu o listă de priorități ale tinerilor necesare pentru Agenda electorală a candidaților la funcția de președinte al Republicii Moldova

Pornind de la competențele constituționale ale instituției Președinției Republicii Moldova, CNTM, organizație membră a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) a solicitat candidaților la funcția de președinte să inițieze și să faciliteze procesul de consolidare a sectorului de tineret, cu includerea pe agenda electorală și post-electorală a activităților ce creează și consolidează un dialog constructiv între Administrația Publică Locală, Administrația Publică Centrală și Sectorul Asociativ de Tineret, inclusiv Instituția Prezidențială.

Pentru o mai bună dezvoltare a tinerilor în Republica Moldova, se cere implicarea lor în procesele decizionale care le privesc, creșterea bugetelor locale și naționale bazate pe necesitățile tinerilor, și nu în ultimul rând crearea pe lângă Președinție a unui Consiliu Consultativ al Tinerilor, unde președintele țării împreună cu tinerii să dezvolte și să identifice prioritățile tinerilor care să fie promovate de către Președintele în devenire, având ca prioritate promovarea tinerilor în funcții de conducere la toate nivelurile administrației publice.

Totodată o prioritate pentru președinte ar trebui să fie eliminarea și combaterea fenomenului de discriminare și echitate, lupta cu corupția, în același timp promovând priorități și oportunități pentru tineri.

În același timp, CNTM propune ca viitorul președintele să inițieze activități ce contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă tinerii în următoarele domenii:

  1. Educaţie

1.1 inițierea discuțiilor cu privire la elaborarea unui program/plan eficient pentru combaterea fenomenului de corupție în sistemul de învățământ din Republica Moldova, care ar implica toți actorii cu competențe în domeniu la nivel local, național, precum și responsabilizarea acestora;

1.2 inițierea discuțiilor cu privire la eficientizarea și aplicare în masă a procesului educațional universitar, bazat pe principiile de învățământ dual;

1.3 inițierea discuțiilor cu privire la asigurarea unui mediu armonios și sigur pentru elevi în incinta instituțiilor de învățământ în vederea prevenirii și combaterii fenomenului de discriminare și hărțuire (fenomenul bullying-ului) pe criterii, cum ar fi: dizabilitate (necesitatea unui curriculum adaptat la necesitățile lor, săli și blocuri sanitare accesibile, literatură în format Braille, cadre didactice de sprijin suficiente, TIC accesibile necesităților copiilor cu dizabilități), etnie, religie, limbă, sex, etc;

1.4 inițierea discuțiilor privind dezvoltarea parteneriatelor pentru asigurarea  tinerilor cu oportunități reduse din sistemul educațional cu calculatoare/tablete (cu titlu de împrumut sau donație) și acces la internet pentru fiecare, or care sunt din familie cu 2 și mai mulți copii care nu dispun de astfel de utilități pe timp de pandemie COVID-19;

1.5 introducerea învățământului  digital și dezvoltarea unei platforme naționale unice, de învățare, cu conținuturi educaționale digitale și instrumente de evaluare ce va putea fi utilizată continuu în situații similare COVID-19  și nu doar, ca alternativă a învățământului offline;

1.6 inițierea discuțiilor cu privire la asigurarea transportului gratuit pentru elevi și studenți pe parcursul studiilor în transportul public urban și interurban;

1.7 inițierea discuțiilor cu privire la sanitaria în școli și identificarea resurselor financiare întru a crea condiții adecvate pentru confortul elevilor în școli, în special abolirea practicilor de utilizarea a WC amplasate în curtea școlii și construirea blocurilor sanitare corespunzătoare în incinta instituțiilor de învățământ;

1.8 crearea unui parteneriat între MECC și alți actori în vederea dezvoltării și implementării mecanismelor de finanțare (burse și granturi nerambursabile) adresate studenților interesați de cercetare și inovație.

  1. Angajarea în câmpul muncii

2.1 inițierea discuțiilor cu privire la mecanismele de asigurare a condițiilor de muncă decentă pentru tineri și eradicarea procesului de ocupare informală a lor;

2.2 inițierea discuțiilor cu privire la perfecționarea serviciilor de reabilitare profesională pentru tinerii cu dizabilități sau cei care și-au pierdut temporar capacitatea de muncă;

2.3 inițierea discuțiilor cu privire la dezvoltarea programelor de stagii profesionale plătite în afara instituțiilor de învățământ și instituirea unui program guvernamental de stagii profesionale plătite/internship în cadrul instituțiilor publice după modelul instituit la nivelul instituțiilor Uniunii Europene;

2.4 inițierea unui proiect de politică publică în vederea scutirii de impozitul pe venit a tinerilor angajați în câmpul muncii, în primii 2 ani de activitate.

  1. Oportunităţi economice

3.1 inițierea discuțiilor cu privire la extinderea programelor de susținere a inițiativelor de dezvoltare a antreprenoriatului și antreprenoriatului social în rândurilor tinerilor, în special în mediul rural;

3.2 introducerea unor scutiri de la plata impozitelor a afacerilor lansate de tineri, pe o durata de 3 ani de zile, fapt ce va permite consolidarea acestora;

3.3 Promovarea procesului de digitalizare a economiei național și aplicarea TIC în dezvoltarea socio-economică a țării;

3.4 inițierea discuțiilor cu privire la dezvoltarea unui program de compensații din bugetul de stat adresate tinerilor din grupurile social vulnerabile (cu venituri scăzute) potențiali beneficiari ai programului ”Prima Casă”.

  1. Domeniul sănătate şi protecţie socială

4.1 inițierea discuțiilor cu privire la extinderea serviciilor de informare și consiliere a tinerilor prin intermediul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor precum și Centrelor de Resurse pentru Tineret, în special în mediul rural;

4.2 inițierea discuțiilor cu privire la modernizarea infrastructurii și adaptarea acesteia (transport public, instituții medicale, instituții culturale, săli și terenuri sportive, etc.) la necesitățile tinerilor cu dizabilități;

4.3 inițierea discuțiilor cu privire la susținerea tinerilor cu dizabilități precum și pe cei din familii social vulnerabile prin crearea de facilități (compensație pentru transportul public nu doar tinerilor cu dizabilități severe și accentuate, dar și altor tineri social-vulnerabili; pentru alimentație; pentru întreținerea locuinței (chirie, gazdă) etc.) în vederea facilitării procesului incluziunii lor sociale;

4.4 inițierea discuțiilor cu privire la dezvoltarea programelor de instruire și formare în domeniul sănătății și protecției sociale prin implicarea tinerilor cu utilizarea conceptului de „educație de la egal la egal”;

4.5 inițierea discuțiilor cu privire la promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor și dezvoltarea programelor pentru tineri care să faciliteze procesul de promovare a modului sănătos de viață (abonamente gratuite sau la preț redus la sălile de sport, deschiderea secțiilor sportive și a complexe sportive acolo unde ele nu sunt);

4.6 inițierea procesului de dezvoltare a strategiei privind sportul în Moldova și dezvoltarea mecanismelor ce vin să susțină dezvoltarea sportului și a modului sănătos de viață în țară și motivarea celora ce îl practică;

4.7 Dezvoltarea programelor privind susținerea familiilor tinere și promovarea creșterii natalității în RM.

  1. Participarea şi activism civic

5.1 inițierea discuțiilor cu partidele politice, pentru a promova tinerii, fără discriminare, în organele de conducere a acestora, precum și în funcțiile de demnitate publică și cele de conducere în instituțiile de stat care cad sub responsabilitatea partidelor de la guvernare;

5.2 inițierea discuțiilor cu privire la consolidarea capacităților funcționale ale Consiliilor locale de tineri și Consiliilor elevilor la nivel de unitate de învățământ, raion și la nivel național bazate pe principiul independenței acestora, față de instituțiile de învățământ, precum și față de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în vederea asigurării unui proces eficient de participare a elevilor în proces de administrare și evaluare a instituțiilor de învățământ;

5.3. inițierea discuțiilor cu privire la fortificarea instituțională a organelor de autoguvernare studenteasca la nivel de universitate, cât și la nivel național. Totodată, garantarea autonomiei organelor de autoguvernare a studenților, în raport cu conducerea universităților și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

5.4 susținerea creării comisiilor locale de co-management cu scopul coordonării intervențiilor sectoriale pentru tineri, asigurând astfel participare eficientă a tinerilor în procesele decizionale la toate nivelele, unde tinerii vin cu inițiative și împreună cu adulții iau decizii comune, prin care se garantează utilizarea potențialului și a resurselor ambelor grupuri de la egal la egal;

5.5 Iniţierea procesului de amendare a Constituţiei prin introducerea ”Inițiativei legislative cetățenești” ca instrument al democrației participative în RM, astfel facilitând participarea semnificativă a tinerilor în procesele decizionale naționale.

6. Ecologie şi mediu înconjurător

6.1 inițierea discuțiilor cu privire la dezvoltarea programelor privind acordarea tinerilor suport și acces la proiecte și granturi oferite de guvern pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă legată de ”Planetă”;

6.2 dezvoltarea și implementarea programelor ce ar încuraja populația în comportamente prietenoase mediului (ex. pentru colectarea de gunoi oferirea în schimb a biletelor gratuite la teatru, transport public, etc.);

6.3. inițierea discuțiilor cu privire la dezvoltarea programelor privind acordarea subvențiilor tinerilor agricultori în dezvoltarea agriculturii ecologice și sigure la nivel local;

6.4. dezvoltarea parteneriatelor în vederea construcțiilor și amenajarea stațiilor de epurare ce prezinta pericol ecologic (ex. Soroca), precum și dezvoltarea programelor naționale care vin să încurajeze colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor.

Această listă de priorități a fost elaborată de CNTM în urma consultării cu tinerii care fac parte din aripile de tineret cu care conlucreză CNTM.