Secretariatul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte a organizat o şedinţă de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor ce promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Pe data de 4 Martie 2014, Secretariatul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte a organizat o şedinţă de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor ce promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi. La ședință au participat atât organizații membre ale Coaliției (Keystone Human Services Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire, Fundaţia Est-Europeană) cât și organizații din afara Coaliției (Asociaţia Obştească „Motivaţie”, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi), dar care au fost invitate să adere la Coaliție.

Scopul şedinţei a fost de a discuta despre oportunitatea creării unui grup de lucru în cadrul Coaliţiei care ar promova asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul proceselor electorale. Fiecare organizaţie a prezentat propuneri pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la procesele electorale. Totodată, participanții au discutat despre necesitatea unei colaborări mai strânse în acest domeniu cu Comisia Electorală Centrală și autoritățile publice locale.  În cadrul discuțiilor s-au conturat mai multe idei de activități și proiecte care ar îmbunătăți accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi la procesele electorale. Astfel, reprezentanţii organizaţiilor au convenit de comun acord să continue colaborarea între organizațiile prezente la ședință sub umbrela Coaliției,  iar Secretariatul va propune în cadrul viitoarei ședințe a Consiliului Coaliției crearea în mod oficial a Grupului de lucru responsabil pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu disabilități la procesele electorale.