Termeni de referinţă pentru angajarea unui Asistent de Proiect

Denumirea poziţiei: Asistent de proiect

Referinţă la proiect: Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale

Durata: Iulie 2011 – Septembrie 2012

Cadrul general

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale care au drept scop să contribuie la dezvoltarea democraţiei și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova. Coaliția implementează în prezent proiectul “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”, susținut financiar de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului este de a consolida participarea alegătorului la procesele electorale democratice în Republica Moldova în timpul alegerilor locale din 2011 şi ulterior, prin dezvoltarea reţelei profesionale de ONG-uri specializate în monitorizarea alegerilor şi educaţie civică, să realizeze campanii de mobilizare şi educaţie electorală a alegătorilor, să monitorizeze desfăşurarea alegerilor şi să iniţieze dialoguri post-electorale între autorităţi şi ONG-uri cu privire la reformele electorale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Realizarea activităţilor de educaţie civică în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale;
 2. Asigurarea unui dialog durabil în perioada post-electorală cu privire la subiectele electorale între societatea civilă, organele electorale şi  administraţia publică centrală şi locală
 3. Consolidarea şi dezvoltarea profesională a Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.

Proiectul este implementat de către Coaliție în parteneriat cu Asociația European Exchange din Germania. Partenerii locali ai proiectului sunt: Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Modova CONTACT, Asociaţia Promo-LEX și Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”. Proiectul început în Aprilie 2011 și are o durată de 18 luni.

În acest context Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, prin intermediul Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT anunţă concursul public de selectare a unui/unei Asistent(-e) de Proiect.

Funcții și responsabilități:

 1. Urmărește respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanțare și în desfășurarea proiectului;
 2. Acordă suport în comunicarea cu beneficiarii Proiectului, membrii Coaliției, donatori, parteneri, instituţii de stat etc.;
 3. Colectează informaţii privind progresul Proiectului;
 4. Efectuează aranjamente logistice şi organizează evenimente în cadrul Proiectului;
 5. Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităților;
 6. Pregătește documentele necesare pentru procurarea bunurilor şi serviciilor în cadrul proiectului (respectarea procedurilor interne de procurare, organizarea şi evaluarea tenderelor şi concursurilor);
 7. Oferă suport în domeniul secretariatului;
 8. Participă la administrarea paginii web a Coaliției prin plasarea informaţiei relevante despre proiect; menține informația relevanță pentru proiect pe suport electronic şi de hârtie;
 9. În caz de necesitate, efectuează traduceri în limbile română şi engleză;
 10. Pregătește procesele verbale ale şedinţelor Proiectului / Coaliției.

Competențe și calificări:

Educație: Studii superioare în științe politice, științe sociale, drept, management, comunicare,  educație sau alte domenii relevante;

Experiență:

 • Cel puţin 2 ani de experienţă de lucru în administrarea proiectelor, preferabil din domeniul electoral, drepturile omului, educație;
 • Experienţă de lucru în cadrul organizaţiilor donatoare naţionale  sau internaţionale, organizaţiilor necomerciale va constitui un avantaj;
 • Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet).

Competențe și Abilități:

 • Cunoaşterea profundă a limbilor engleze, română şi rusă;
 • Responsabilitate;
 • Abilităţi de lucru în echipă și individual;
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • Abordare diplomatică în timpul interacţiunii cu membrii Coaliției și beneficiarii proiectului;
 • Integritate și discreţie profesională;
 • Fire optimistă, capabilă de a-și gestiona timpul și de a face față situațiilor stresante;
 • NON-PARTISANAT POLITIC (să nu fie membru al vre-unui partid politic/mișcare social-politică).

Procedura de aplicare:

Candidaţii vor prezenta dosarul de aplicare care conţine următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae (CV) în format European;
 2. Scrisoare de motivare cu indicarea a 2 persoane de referință (nume/prenume, organizația, date de contact).

Dosarul de aplicare trebuie completat în limbile română sau engleză şi expediat prin email la info@alegeliber.md sau depus la oficiul Secretariatului Coaliției pe adresa: str.  București 83 (sediul Centrului CONTACT); www.alegeliber.md, tel. 274200.

Data limită de depunere a dosarelor este 21 iunie, ora 17:00. Doar candidaţii pre-selectaţi vor fi invitați la interviu.