TREI NOI MEMBRI ÎN COMPONENȚA COALIȚIEI CIVICE PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE

Pe 15 februarie 2023, Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) s-a întrunit în ședință online.

În cadrul ședinței, Consiliul CALC a discutat mai multe subiecte și a examinat cererile de aderare la Coaliție depuse de trei organizații ale societății civile, printre care Asociația Obștească „STUDEM” din Bălți, AO Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) și Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI. Organizațiile au fost susținute și recomandate de organizații membre ale CALC – Agenția de știri „DECA-Press”, Bălţi, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și IDIS „Viitorul”.

La ședința Consiliului CALC au participat 8 dintre cei 10 membri ai Consiliului CALC, respectiv ședința a fost una deliberativă. Membrii Consiliul Coaliției prezenți la ședință au aprobat în unanimitate cererile de aderare la Coaliție ale asociațiilor obștești, care urmează să depună și declarația pe propria răspundere privind neafilierea politică.

Componența actualizată a Coaliției este constituită din 39 organizații necomerciale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte.

Conform Regulamentului CALC organizațiile care depun cererile de aderare la CALC și devin membri, sunt obligate să se abţină de la orice activitate de agitație electorală, de susținere a candidaților electorali, a partidelor politice și/sau a organizațiilor social-politice.