Ziua Internaţională a Alegerilor

La 2 februarie 2012 în Moldova este sărbătorită Ziua Internaţională a Alegerilor. Iniţiativa de a institui o Zi mondială a alegerilor a fost lansată la Conferinţa Globală a Oficialilor Electorali desfăşurată în perioada 14 – 17 septembrie 2005 în Ungaria. Reprezentanţii organelor electorale din lume au desemnat prima zi de joi din luna februarie ca Zi Internaţională a Alegerilor datorită faptului că majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu au fost semnate în această perioadă a anului.

Asociaţia „Promo-LEX” aduce sincere mulţumiri cetăţenilor Republicii Moldova pentru activismul şi responsabilitatea de care au dat dovadă pe parcursul anilor în exercitarea dreptului de vot, precum şi societăţii civile pentru promovarea activă a principiilor alegerilor libere şi corecte, încurajând în continuare activismul şi participarea civică, inclusiv în cadrul scrutinelor naţionale şi locale.

Asociaţia atrage atenţia că evoluţia pozitivă a caracterului alegerilor din ţară se datorează efortului depus de toţi actorii implicaţi în procesele electorale şi apreciază înalt efortul depus de membrii Comisiei Electorale Centrale şi aparatului acesteia, al autorităţilor publice centrale şi locale şi nu în ultimul rând a tuturor alegătorilor care participă la alegeri, precum şi a societăţii civile în ansamblu.

Promo-LEX, aduce sincere mulţumiri tuturor observatorilor naţionali din cadrul eforturilor naţionale de observare desfăşurate de asociaţie în ultimii ani, care prin prestaţia personală au contribuit esenţial la promovarea unor alegeri libere şi corecte. Asociaţia este ferm convinsă că imparţialitatea, non-partizanatul politic şi buna credinţă a observatorilor Promo-LEX a fost şi va fi în continuare catalizatorul unei concurenţe active şi oneste precum şi a unei prestaţii echidistante din partea funcţionarilor electorali.

Totodată, Promo-LEX reaminteşte despre necesitatea continuării eforturilor de asigurare a principiilor democratice în procesul electoral din Republica Moldova. În context, cheamă autorităţile şi factorii de decizie să ia în consideraţie recomandările Asociaţiei formulate în rapoartele de monitorizare a ultimelor scrutine naţionale şi locale.

Asociaţia Promo-LEX îşi reafirmă devotamentul faţă de valorile democratice şi reconfirmă intenţia şi disponibilitatea de a contribui activ la monitorizarea continuă a tuturor proceselor electorale din Republica Moldova precum şi a altor procese legate direct şi indirect de alegeri. Cu siguranţă, eforturile comune şi conjugate ale tuturor actorilor începând de la alegători, observatori, funcţionari electorali, concurenţi electorali şi alte autorităţi implicate în proces vor duce la fortificarea unei democraţii autentice în Moldova.

Programul Monitorizare Procese Democratice
Asociaţia Promo-LEX

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofiţer de relaţii cu publicul
Tel: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md