Aderă la Coaliție

Orice organizație obștească din Republica Moldova poate deveni membru al Coaliției dacă întrunește cumulativ următoarele cerințe:

  • în documentele statutare ale organizației sunt prevăzute activități în domeniile electoral și/sau conexe;
  • are experiență demonstrată în domeniile acoperite de grupurile de lucru ale Coaliției (monitorizarea proceselor electorale; monitorizarea comportamentului mass media; educație civică și electorală; promovarea alegerilor incluzive);
  • a semnat Carta pentru Alegeri Libere și Corecte;
  • se obligă să respecte Regulamentul Coaliției;

Aderarea la Coaliție se realizează prin depunerea unui dosar care va conține următoarele documente:

  • cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al asociației obștești cu declararea asumării calităţii de membru al Coaliţiei;
  • statutul organizației;
  • CV-ul organizației în care este prezentată experiența în cel puțin unul dintre domeniile următoare:  monitorizarea Proceselor Electorale; Monitorizarea Comportamentului Mass-media în cadrul proceselor electorale; Educație Civică și Electorală; promovarea alegerilor incluzive.
  • 2 recomandări din partea altor membri ai Coaliţiei (în cererea de aderare se va indica doar numele organizaţiilor respective).

Dosarul de aderare va fi depus la Secretariatul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte prin e-mail, sau poștă.

Datele de contact ale Secretariatului:

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

Chișinău, MD-2012, str. V. Alecsandri 97

Tel./Fax: (373 22) 21-29-92

e-mail: info@adept.md