Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia în vizorul membrilor Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC)

Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor avea loc pe 16 mai 2021. Procesul electoral din regiune în multitudinea aspectelor sale – activitatea organelor electorale și a Comisiei Electorale Centrale a UTA Găgăuzia (CEC UTAG), reflectarea alegerilor de către mass media regională, gestionarea listelor electorale, perfecționarea legislației electorale – se află în atenția Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC).

Trei organizații membre ale CALC, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația Presei Independente (API) și Piligrim-Demo vor desfășura o serie de activități în perioada electorală pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, care au drept scop monitorizarea proceselor electorale și a comportamentului mass media, informarea și educația civică și electorală a alegătorilor din UTA Găgăuzia.

În particular, ADEPT va menține și va actualiza pagina dedicată alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2021 de pe portalul web www.alegeri.md, va desfășura o campanie de comunicare pentru a spori gradul de conștientizare și angajamentul locuitorilor din regiune cu privire la alegerile din 2021. La fel, pe pagina www.alegeri.md vor fi publicate rezultatele alegerilor și noua componență a Adunării Populare a Găgăuziei. Totodată, în vederea consolidării capacităților noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei în domeniul bunei guvernări și respectării drepturilor omului, ADEPT va face o evaluare a necesităților de instruire a deputaților și va oferi două instruiri corespunzătoare.

API va realiza și publica un ciclu de materiale/profiluri de integritate , inclusiv în limba rusă, despre candidații la alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia. Prin aceste materiale, API urmărește informarea cetățenilor privind eventuale probleme de integritate ale persoanelor care aspiră la funcții publice în forul legislativ al UTA Găgăuzia.

Piligrim-Demo va desfășura o campanie amplă de monitorizare a perioadei electorale, a procesului de votare din ziua alegerilor, precum și comportamentul mass media locale în perioada electorală.

Adunarea Populară a Găgăuziei este autoritatea reprezentativă şi legislativă a autonomiei, de competenţa căreia ţine adoptarea actelor normative în domenii prestabilite, a căror executare este obligatorie pe teritoriul UTA Găgăuzia, Forul legislativ local este format din 35 de deputați, aleși pentru un mandat de 4 ani, în circumscripții teritoriale uninominale prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Ultimele alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei au avut loc în noiembrie-decembrie 2016, când alegătorii din regiune au ales cea de-a șasea legislatură a Adunării Populare