CC A DECLARAT INADMISIBILĂ SESIZAREA PRIN CARE SE CEREA INTERPRETAREA CRITERIILOR CARE POT DUCE LA INVALIDAREA ALEGERILOR

Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea deputaților Parlamentului Republicii Moldova prin care s-a solicitat constatarea încălcărilor normelor și principiilor constituționale comise de către instanțele de judecată și de către Comisia Electorală Centrală atunci când au infirmat legalitatea alegerilor locale din municipiul Chișinău, care au avut loc pe 20 mai 2018 (turul I) și 3 iunie 2018 (turul al II-lea). Decizia nr.93 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.106b/2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituția Republicii Moldova poate fi accesată aici.

Pe 20 iulie 2018, deputații Tudor Deliu, Maria Ciobanu, Iurie Ţap, Lilian Carp, Grigore Cobzac și Vadim Pistrinciuc, au adresat Curţii Constituţionale o sesizare lansată în public de Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte care se referă la interpretarea normelor constituționale prin prisma următoarele aspecte:

  • Pot fi declarate nule alegerile de către instituțiile statului care au această competență în lipsa unor criterii fixe, stabilite de lege?
  • Sunt încălcate dreptul de vot, dreptul de a fi ales și dreptul de a participa la administrarea treburilor publice în cazul în care alegerile sunt declarate nule în lipsa unor criterii expres prevăzute de lege?
  • Pot fi declarate nule alegerile de către instanța de judecată din oficiu, în lipsa unei cereri motivate și însoțite de probe?

Prin aceeași sesizare, autorii i-au cerut Curții să menționeze în hotărârea sa care sunt fraudele electorale și criteriile care pot conduce la declararea nulității alegerilor, și au solicitat constatarea inacțiunii autorităților executive și legislative în privința executării adreselor Curții Constituționale adoptate odată cu Hotărârea nr. 34 din 13 decembrie 2016, precum și stabilirea modului de executare a concluziilor care rezultă din aceste acte.

Curtea a constatat că autorii sesizării au solicitat nu interpretarea Constituției, ci interpretarea dispozițiilor legale care instituie motivul general de declarare a nulității alegerilor. Sub acest aspect, Curtea a menționat în jurisprudența sa că interpretarea in abstracto a unor prevederi stabilite prin legi organice ar presupune depășirea limitelor competenței sale, stabilite de articolul 135 alin. (1) din Constituție (Decizia nr. 1 din 15 martie 2012, § 36). Într-o asemenea situație, Curtea s-ar substitui legislatorului și instanțelor de drept comun. Conform deciziei, soluționarea acestei probleme ține de competența Parlamentului Republicii Moldova, care interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării, precum și de competența instanțelor de drept comun care se confruntă cu litigii în această materie. De asemenea, decizia face referință la faptul că Constituția prevede la articolul 114 faptul că justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de către instanţele judecătoreşti, ea le acordă competența interpretării legilor.