COALIȚIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE ȘI-A RELANSAT ACTIVITATEA

Marți,8 mai, 2018 

 

Astăzi, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, care întrunește 35 de organizații neguvernamentale, și-a  anunțat într-o conferință publică relansarea activității în contextul viitoarelor alegeri parlamentare.

Membrii Coaliției au prezentat, totodată, CARTA ALEGERILOR LIBERE ȘI CORECTE ce cuprinde un set de standarde electorale pentru autorități, concurenți electorali și mass media. Respectivele standarde vor ghida Coaliția în  activitatea de monitorizare și evaluare a proceselor electorale viitoare.

Coaliția, prin mijloace, forme şi metode proprii societăţii civile, se angajează să contribuie la asigurarea desfășurării unui proces electoral corect, transparent și incluziv. Activitățile Coaliției sunt orientate spre observarea, monitorizarea și evaluarea procesului electoral pe termen lung și scurt; monitorizarea comportamentului mass-media în reflectarea alegerilor; educația civică și electorală; informarea publicului larg despre alegeri; promovarea alegerilor incluzive; asistența juridică jurnaliștilor și alegătorilor în exercitarea drepturilor lor în alegeri.

Secretarul Coaliției, Polina Panainte, accentuând deschiderea Coaliției pentru noi membri, a îndemnat organizațiile obștești care împărtășesc scopurile și principiile promovate de Coaliție să adere la aceasta în conformitate cu Regulamentul plasat pe site-ul www.alegeliber.md.

Coaliția a fost constituită în anul 2005 la inițiativa a 12 organizații neguvernamentale cu scopul de a contribui la asigurarea unor alegeri libere, corecte, transparente și democratice ale Parlamentului Republicii Moldova. Coaliția a activat în toate ciclurile electorale ulterioare. Misiunea Coaliţiei este să sprijine dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.