DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TRANSPARENȚEI DECIZIONALE ÎN PROCESUL LEGISLATIV

La 21 iunie 2019, organizațiile membre ale Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte, înțelegând misiunea și responsabilitatea societății civile în monitorizarea proceselor publice și responsabilizarea autorităților, și-au exprimat printr-o declarație îngrijorarea față de faptul că legislativul promovează proiecte de lege de materie electorală cu un impact major fără respectarea principiilor transparenței decizionale. Coaliția face referire la modificările Codului Electoral aprobate  în prima lectură la data de 11 iunie 2019, fără ca acestea să fie precedate de consultări publice.

”Ne manifestăm dezacordul cu modificarea la 18 iunie 2019 a articolului 20 al Codului Electoral care vine în contradicție cu recomandările Comisiei de la Veneția[1] și în esență va spori și mai mult riscul de subminare a independenței  Comisiei Electorale Centrale;

În același timp, recunoscând activitatea problematică și părtinitoare a Comisiei Electorale Centrale în special în ultimii doi ani, fapte remarcate în documentele Coaliției și membrilor acesteia;

Subliniind garanțiile legale de independență, existente și înțelegând nevoia evaluării urgente a performanței profesionale, iar ca rezultat a modificării componenței actuale a Comisiei Electorale Centrale;

Solicităm:

  1. Stoparea promulgării legii adoptate de legislativ la 18 iunie 2019 în baza proiectului de lege 43 pentru modificarea articolului 20 din Codul electoral nr.1381/1997, și completarea ulterioară a acesteia în vederea prevenirii pe viitor a revocărilor discreționare a membrilor Comisiei Electorale Centrale;
  2. Parlamentului să organizeze consultări publice pe marginea modificărilor legislației electorale efectuate în prima lectura la 11 iunie 2019, înainte de aprobarea acestora în lectură finală.”

Membrii Coaliției își exprimă deschiderea de a participa la discuții publice pe marginea modificării Codului Electoral și a legislației aferente.

[1] În pct.77 din Raportul explicativ la Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia de la Veneţia în 2002, se indică că: „[…] revocarea membrilor comisiilor electorale de către organele care i-au numit în funcţie trebuie evitată, deoarece pune la îndoială independența lor. Revocarea discreționară este inadmisibilă, însă este admisibilă revocarea pentru culpă disciplinară sau pentru incompetenţă. În acest caz, motivele revocării trebuie să fie formulate în mod clar şi expres în lege.”

Declaratia CALC modificari Cod Electoral Parlament iunie 2019