DECLARAŢIE privind derogările de la prevederile legale şi normele deontologice în reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 la instituţiile audiovizualului din Republica Moldova

DECLARAŢIE PRIVIND DEROGĂRILE DE LA PREVEDERILE LEGALE ŞI NORMELE DEONTOLOGICE ÎN REFLECTAREA CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN 29 IULIE 2009 LA INSTITUŢIILE AUDIOVIZUALULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Chişinău, 09 iulie 2009. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” îşi exprimă îngrijorarea faţă de modul în care instituţiile audiovizualului din Republica Moldova reflectă campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 2009. Primele 3 săptămâni de campanie electorală demonstrează un evident partizanat politic practicat de unele posturi tv prin intermediul programelor de ştiri şi emisiuni. Constatăm perpetuarea unor practici reprobabile ale radiodifuzorilor care, conform rezultatelor monitorizărilor făcute publice, au sfidat normele legale şi deontologice, manifestând tendenţiozitate şi ignorare a principiilor unei reflectări veridice, echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare din 2009.

În urma analizei situaţiei de moment după monitorizarea primelor săptămâni de campanie electorală constatăm următoarele:
1. Serviciul public de radio şi de televiziune, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, în special în programul de actualităţi „Mesager”, continuă manipularea opiniei publice, transformând principalul program informativ al zilei într-un spaţiu de propagandă a realizărilor guvernării, a mesajelor partidului de guvernământ şi de denigrare a opoziţiei.
2. O serie de posturi tv printre care NIT, N4, precum şi RENTV – Omega şi MIR, care sunt distribuite în spaţiul mediatic din Republica Moldova, prezintă realităţile în perioada campaniei electorale în mod distorsionat după o formulă simplistă: puterea şi partidul de guvernământ simbolizează întruchiparea binelui demn de susţinere din partea alegătorilor, iar opoziţia – întruchiparea răului ce trebuie condamnat şi penalizat în cadrul alegerilor anticipate.
3. Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), din momentul demarării campaniei electorale, nu a discutat şi nu a luat atitudini publice asupra modului în care radiodifuzorii respectă prevederile Codului audiovizualului, ale Concepţiei de reflectare a campaniei electorale şi ale Codului de conduită al radiodifuzorului. Deşi funcţiile de bază ale autorităţii de reglementare în domeniu sunt tocmai de a monitoriza activitatea radiodifuzorilor şi de a-i soma pe aceştia să revină în cadrul legal în cazul constatării derogărilor, CCA nu se autosesizează şi nu reacţionează la multiple sesizări făcute publice care atestă grave încălcări ale legislaţiei. Tăcerea şi inactivitatea manifestată de CCA în procesul de observare şi monitorizare a comportamentului radiodifuzorilor în campania electorală echivalează cu iresponsabilitate şi denotă complicitatea acestuia cu contravenienţii audiovizuali.
4. Comisia Electorală Centrală (CEC), prin Regulamentul adoptat, nu a stabilit reglementări clare privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate în cadrul emisiunilor informative şi de actualităţi ale instituţiilor audiovizuale. CEC s-a limitat doar, prin art. 19 al Regulamentului, să facă trimitere la respectarea prevederilor art. 47 din Codul electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului, în timp ce Codul electoral stipulează în alin. 7 al art. 47 că în perioada electorală, toate emisiunile analitice, informative, de divertisment sau alte emisiuni care vizează, într-un fel sau altul, subiecţii electorali se difuzează cu respectarea concepţiei şi regulamentului corespunzătoare.

În asemenea situaţie şi pornind de la ideea asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, membrii Coaliţiei 2009 solicită:
– Radiodifuzorii implicaţi în mediatizarea alegerilor parlamentare anticipate să adopte în practica lor de reflectare a campaniei electorale standarde profesionale de corectitudine;
– Consiliul Coordonator al Audiovizualului să reacţioneze prompt la încălcările admise de radiodifuzori şi să asigure respectarea efectivă de către aceştia a prevederilor legislaţiei naţionale privind reflectarea campaniei electorale şi a standardelor internaţionale;
– Comisia Electorală Centrală să-şi asume responsabilitatea pentru supravegherea modului în care este respectat Regulamentul de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori şi să examineze oportunitatea ajustării lui la prevederile legislaţiei naţionale.

Având în vedere importanţa ce revine mass-media ca sursă de informare, în particular în campaniile electorale, Coaliţia 2009 îndeamnă radiodifuzorii din Republica Moldova să asigure în serviciile lor de programe şi pe întreaga durată a procesului electoral pluralismul de opinii şi echilibrul politico-social, atât de necesare unei informări adecvate a cetăţeanului de natură să-l determine la o alegere conştientă şi calificată.

Descarca PDF

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *