RAPORT NR.4 DE MONITORIZARE A MASS-MEDIEI ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ (11-19 OCTOMBRIE 2019)

Raport de monitorizare nr. 4Numărul posturilor TV care au avut un comportament tendențios și părtinitor în raport cu concurenții electorali a crescut treptat pe măsură ce se apropia ziua alegerilor. Astfel, în perioada 12-19 otombrie 2019, 6 din 10 posturi monitorizate fie au favorizat masiv anumiți concurenți, fie i-au defavorizat pe contracandidații acestora, – sunt concluziile celui de al patrulea raport de monitorizare a comportamentului mass-mediei în campania electorală, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

În perioada de raport, au fost înregistrate următoarele tendințe de reflectare:

  • Postul public de televiziune Moldova 1 a reflectat campania electorală corect și echidistant, respectând standardele profesionale și deontologice. Moldova 1 a oferit acces în știri majorității concurenților electorali, fără a favoriza sau defavoriza vreunul din ei;
  • Radiodifuzorii privați Prime TV și Publika TV au reflectat neutru activitatea majorității concurenților electorali. Excepție face candidatul ACUM/PPDA/PAS, Andrei Năstase, care a fost protagonistul celor mai multe știri cu conotație negativă, acesta fiind defavorizat clar prin selectarea informațiilor în context negativ;
  • NTV Moldova și Accent TV au promovat deschis candidații PSRM, în special pe Ion Ceban, favorizându-i atât prin spațiul mare alocat, cât și prin contextul pozitiv al aparițiilor. Spațiul mare alocat știrilor despre și cu prezența reprezentanților PSRM și ignorarea altor concurenți electorali denotă partizanatul politic al Accent TV, fapt ce contravine prevederilor deontologice.
  • RTR Moldova a alocat mai mult spațiu pentru reflectarea candidatului PSRM, Ion Ceban, care a fost favorizat clar atât prin numărul mare de știri, cât și prin contextul pozitiv al aparițiilor, în timp ce contracandidații acestuia au fost reflectați sumar sau ignorați.
  • Jurnal TV, Pro TV și TV 8 au reflectat neutru activitățile majorității concurenților electorali, asigurând un pluralism relativ al opiniilor, fără a favoriza sau defavoriza evident vreun concurent electoral;
  • Televiziunea Centrală a continuat să facă partizanat deschis în favoarea candidaților Partidului Politic “Șor”, defavorizându-l în același timp usor pe Ion Ceban (PSRM).

Monitorizarea mai constată că, de cele mai multe ori, subiectele electorale au fost bazate pe o singură sursă de informație, fără a asigura pluralismul de opinie și fără a trata subiectele în profunzime. Majoritatea materialelor monitorizate au fost dezechilibrate din perspectiva asigurării egalității de gen, de cele mai multe ori fiind citați bărbații; totuși, în ultima săptămână de campanie, la mai multe posturi s-a remarcat o ușoară creștere a ratei surselor de femei citate.

Prin monitorizarea mass-media, CJI și-a propus să informeze publicul cu privire la comportamentul presei în campania electorală și accesul concurenților electorali la mass-media, dar și să sesizeze instituțiile de reglementare cu privire la tendințele în măsură să afecteze performanța mass-mediei sau să compromită abilitatea acesteia de a oferi publicului informații veridice, echidistante și pluraliste.

În total au fost monitorizați 10 radiodifuzori: Moldova 1, Prime TV, Publika TV, Jurnal TV, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, Pro TV, TV 8 și Televiziunea Centrală. Posturile au fost selectate în conformitate cu următoarele criterii: audiența/impactul (național, regional), tipul de media (audiovizual), forma de proprietate (publică, privată), limba difuzării (română, rusă).

Acest raport este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Suedia, și suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al UKAID.

Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

 

Raport de monitorizare nr. 4
Filename : raport-de-monitorizare-nr-4.pdf (405 KB)
Caption :