OPINIA COALIȚIEI PE MARGINEA REGLEMENTĂRII AGITAȚIEI ELECTORALE

Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte a decis să vină în sprijinul Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități care a fost împuternicită să efectueze o analiză amplă a cadrului legal care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi din municipiul Chișinău (Hotărârea Parlamentului nr.126 din 11 iulie 2018).

Astfel, Coaliția a prezentat Comisiei parlamentare o opinie privind reglementările referitoare la agitația și publicitatea electorală în experiența internațională. Textul opiniei  răspunde punctual  obiectivelor formulate în Hotărârea parlamentului, acoperind subiecte precum standardele internaționale în materie de alegeri și cazuri de invalidare a acestora; folosirea internetului și a rețelelor de socializare în campaniile electorale în diferite democrații consacrate; experiența altor state în reglementarea zilei liniștii electorale, etc.

În procesul de  dezvoltare a prezentei opinii au fost luate în considerație studiile și elaborările tematice ale grupurilor de experți ai Consiliului Europei, Comisiei de la Veneția, jurisprudența CEDO, exemple din legislația unui șir de țări din Uniunea Europeană și America de Nord, etc.

În opinia prezentată, Coaliția face și un șir de recomandări, printre care perfecționarea reglementărilor referitoare la ziua liniștii electorale luând în considerație recomandările organizațiilor specializate; preluarea modelului canadian în reglementarea publicității politice și agitație electorale în internet; necesitatea introducerii în legislație a unei precizări foarte clare dacă alegerile pot fi invalidate de instanțele de judecată din oficiu, în lipsa unei cereri de anulare a alegerilor motivată şi însoțită de probele pertinente pe care se întemeiază, depusă de alegători, organele electorale sau concurenții electorali participanți la scrutinul electoral.

Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte consideră că soluționarea multiplelor probleme invocate în opinia transmisă Parlamentului poate fi realizată rapid și calificat prin intermediul multașteptatei hotărâri a Curții Constituționale pe marginea Sesizării 106b din 20.07.2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituție. De aceea, principala recomandare este ca Parlamentul să se adreseze înaltei Curți în vederea urgentării adoptării unei decizii pe marginea sesizării invocate.

Aici puteți descărca textul complet al Opiniei prezentate Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități.