Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Misiunea din Moldova

Mandatul Misiunii a fost stabilit la 4 februarie 1993 prin decizia Consiliului Permanent. Obiectivul Misiunii este să „faciliteze obţinerea unei reglementări politice durabile şi globale a conflictului de pe teritoriul din stânga Nistrului a Republicii Moldova, în toate aspectele sale, bazându-se pe principiile şi angajamentele OSCE.

Activităţile Misiunii cuprind următoarele:

  • facilitarea stabilirii unui cadru politic global de promovare a dialogului şi negocierilor şi acordarea ajutorului părţilor în conflict la negocierea unei soluţii politice durabile a conflictului, consolidarea independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova alături de stabilirea unui acord cu privire la statutul special al regiunii transnistrene;
  • colectarea şi oferirea de informaţii despre situaţia din regiune, inclusiv despre situaţia militară, investigarea cazurilor speciale şi evaluarea consecinţelor lor politice;
  • încurajarea statelor participante preocupate de evoluţia negocierilor pe marginea unui acord cu privire la statut şi la retragerea completă şi organizată a trupelor străine;
  • oferirea de consultanţă şi expertiză precum şi a unui cadru pentru alte contribuţii în domeniul drepturilor omului şi a minorităţilor, transformarea democratică, repatrierea refugiaţilor, definirea unui statut special pentru regiunea transnistreană;
  • menţinerea unei prezenţe vizibile a OSCE în regiune şi stabilirea contactelor cu toate părţile în conflict, autorităţile locale şi populaţia.

Pentru mai multe informații puteți accesa http://www.osce.org/moldova/