Organizaţiile mass-media din cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte au prezentat Raportul nr.2 de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2014

Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte a prezent raportul  nr. 2  de monitorizare a presei în perioada electorală, realizat de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL) în cadrul conferinţei de presă din data de 5 Noiembrie 2014. Perioada de monitorizare cuprinsă în raport este 18-31 Octombrie 2014.

Concluziile generale ale raportului sunt:

Concluzii generale privind monitorizarea posturilor TV

– Modul în care o parte din televiziunile monitorizate reflectă alegerile parlamentare în principalul

program de ştiri al zilei nu contribuie la o informare adecvată a electoratului, ştirile fiind realizate

mai mult în scopul de a promova un concurent electoral sau altul, decât de a le oferi alegătorilor informaţie relevantă şi complexă despre procesul şi concurenţii electorali;

– Fiecare a treia ştire electorală cu caracter conflictual de la televiziuni a fost realizată în temeiul unei singure surse de informaţii, fiind astfel dezechilibrată;

– În 16% din ştiri, reporterii TV au demonstrat atitudine părtinitoare, ceea ce constituie o abatere de la deontologia profesională;

– Dintre toate categoriile de protagonişti ai ştirilor electorale, cea mai mare vizibilitate au avut-o politicienii, iar cea mai redusă – experţii. Protagonistele femei în ştirile electorale de la TV continuă să ocupe un loc insignifiant (22%);

TV Moldova 1, Canal Regional şi GRT au menţinut în linii mari un echilibru al prezenţei actorilor monitorizaţi în ştirile electorale difuzate în perioada de referinţă;

Prime TV, Publika TV, Canal 2 şi Canal 3 le-au asigurat reprezentanţilor PDM cel mai mare număr de apariţii în ştirile electorale, plasându-i preponderent în context pozitiv şi favorizând masiv acest concurent electoral. Astfel, Publika TV a relatat în ştiri preponderent despre activităţile PDM (74 de apariţii, inclusiv de 38 de ori în context pozitiv, iar celelalte în context neutru). În buletinul principal de ştiri de la Prime TV, PDM a fost menţionat de 75 de ori, inclusiv de 60 de ori – în context pozitiv. La Canal 3 şi Canal 2, PDM de asemenea a fost lider detaşat ca vizibilitate în context pozitiv şi neutru, depăşindu-i pe ceilalţi concurenţi luaţi împreună;

– Şi Jurnal TV a mediatizat cel mai des PDM, însă preponderent în context negativ (de 33 de ori din totalul de 41 de apariţii). În context negativ au fost plasaţi şi alţi concurenţi electorali (PLDM, PCRM, PSRM, PL, PPP), însă cu o frecvenţă mult mai mică decât PDM care este defavorizat de Jurnal TV;

Accent TV a dat preferinţă vădită câtorva actori monitorizaţi, pe care i-a plasat mai des în context negativ, defavorizându-i (PLDM şi PDM), iar în context pozitiv a apărut un singur concurent –PSRM.

Pro TV Chişinău a asigurat o vizibilitate relativ echilibrată în context electoral a actorilor personalizaţi şi instituţionalizaţi;

TV 7 a mediatizat cel mai des concurenţii electorali PLDM, PDM, PL, PCRM, PLR şi PSRM. În context pozitiv şi neutru a apărut mai des PLDM, dar şi PDM;

– la TV N4, PLDM a apărut doar în context pozitiv sau neutru, iar cel mai des în context negativ au apărut PDM şi PCRM;

Concluzii generale privind monitorizarea posturilor de radio

– Radiodifuzorul public naţional Radio Moldova şi postul privat Vocea Basarabiei s-au implicat activ în reflectarea campaniei electorale în ştiri, Radio Moldova difuzând şi un număr mare de materiale de educaţie electorală. Cele mai puţine ştiri cu caracter electoral direct sau indirect au fost difuzate de postul de radio cu acoperire naţională Noroc. În acelaşi timp, Radio Noroc a fost singurul post care la 20 octombrie a demarat dezbaterile electorale;

– În majoritatea ştirilor de la Radio Moldova şi Vocea Basarabiei a fost asigurată diversitatea de surse. Ştirile de la Vocea Basarabiei s-au evidenţiat atât prin includerea mai multor cetăţeni şi experţi, cât şi prin prezenţa unui număr mai mare al surselor de sex feminin. Radio Noroc, Radio Plai şi Russkoie Radio au avut carenţe la acest capitol, recurgând preponderent la politicieni şi funcţionari de stat în calitate de surse;

– În topul celor mai mediatizaţi protagonişti la cele 5 posturi de radio monitorizate se numără reprezentanţii partidelor parlamentare PDM, PLDM şi PL, care au avut cele mai multe intervenţii şi menţiuni în context pozitiv şi neutru. Bazat pe frecvenţa şi contextul apariţiei acestora în ştiri, constatăm o uşoară tendinţă de favorizare a PDM şi PL la Radio Moldova, şi favorizarea masivă a PLDM la Vocea Basarabiei. Postul de radio Plai a favorizat PDM prin numărul mare de menţiuni, 5 preponderent în context pozitiv atât a reprezentanţilor acestui concurent electoral, cât şi a ministrului Economiei, care urmează să fie reinclus pe lista electorală a PDM. Russkoie radio a favorizat uşor PDM, în special prin difuzarea multor materiale în context pozitiv despre ministrul Economiei, exponent PDM;

– Marea majoritate a posturilor de radio monitorizate au avut probleme la capitolul echilibruluiştirilor controversate;

Concluzii generale privind monitorizarea mass-media online

– Majoritatea mass-media online monitorizate au reflectat campania atât în materiale cu caracter electoral direct, cât şi în cele cu caracter electoral indirect. În documentarea materialelor, portalurile au dat preferinţă politicienilor şi funcţionarilor de stat, în detrimentul experţilor şi cetăţenilor simpli, iar raportul dintre numărul de surse de sex masculin şi feminin a fost net în favoarea bărbaţilor;

– Doar 35,6% din ştirile conflictuale din media online au fost prezentate profesionist, fiind citate toate părţile în conflict. Newsmaker.md este unicul portal care a prezentat echilibrat toate materialele care au abordat un subiect controversat, în cazul portalurilor Politik.md, Omg.md şi Realitatea.md înregistrându-se cea mai mare discrepanţă dintre numărul ştirilor conflictuale prezentate relativ echilibrat şi numărul ştirilor conflictuale în care a fot prezentată doar poziţia unei singure părţi, adică ştirile au fost dezechilibrate;

– Cele mai multe din portalurile analizate au oferit cuvânt mai multor actori atât din arcul guvernamental, cât şi din opoziţia parlamentară şi extraparlamentară. Bazat pe frecvenţa şi contextul apariţiilor protagoniştilor în ştirile cu caracter electoral direct sau indirect, nu se poate afirma că s-a remarcat favorizarea masivă a vreunui concurent electoral. Totodată, la Realitatea.md şi Deschide.md a fost evidentă defavorizarea masivă a PLDM şi mai subtilă a PSRM şi PPP. La Unimedia.info se remarcă o uşoară favorizare a PDM şi PLDM. Moldova24.info s-a remarcat prin defavorizarea masivă a PLDM şi favorizarea PDM, se remarcă şi o uşoară favorizare a PPP. Noi.md a prezentat în diferit context (pozitiv şi neutru, dar şi negativ) PLDM, PDM, PCRM şi PL, dar şi PSRM şi PPP. Jurnal.md a defavorizat PDM (103 apariţii în context negativ şi 10 în context neutru), mai rar PLDM şi PCRM. Omg.md a defavorizat PDM şi PLDM prezentându-le preponderent în context negativ, iar Politik.md a prezentat principalii actori politici în context diferit, totuşi mai mult negativ şi neutru;

– Majoritatea portalurilor au avut carenţe în sensul respectării principiilor profesionale ce ţin de asigurarea pluralismului şi echilibrului surselor, dar şi de imparţialitate şi obiectivitate. Cele mai multe probleme de acest gen au fost atestate la Moldova24.info;

Portalul Newsmaker.md a prezentat ştirile electorale în toate cazurile nepărtinitor, adică poziţia jurnalistului nu a fost nuanţată direct sau indirect în textul publicat, portalurile Realitatea.md, Unimedia.info şi Moldova.org au avut puţine cazuri de prezentare părtinitoare a subiectelor electotale, deşi nu în toate cazurile materialele au fost echilibrate editorial. Cele mai multe materiale părtinitoare au publicat Jurnal.md (55,5% din totalul textelor), Omg.md (55,5%) şi Politik.md (40,6%).

Concluzii generale privind monitorizarea presei scrise:

– Majoritatea ziarelor monitorizate refelectă campania electorală prin prisma simpatiilor/antipatiilor electorale ale editorilor, deseori în detrimentul informării obiective a cititorilor;

– 55% din materialele publicate în această perioadă în ziarele monitorizate au fost părtinitoare, adică poziţia jurnalistului a putut fi uşor percepută de cititori;

– În majoritatea cazurilor, sursele de informaţie ale ziarelor au fost politicienii de genul masculin, în topul preferinţelor ca surse de informaţie urmând funcţionarii de diferit nivel, cetăţenii şi experţii;

Nezavisimaia Moldova este publicaţia cu cele mai multe probleme deontologice: toate articolele cu subiecte controversate au reflectat un singur punct de vedere, fiind astfel dezechilibrate, iar toate textele care s-au referit la alegeri, cu o singură excepţie, au fost părtinitoare deoarece au prezentat (şi) poziţia jurnalistului. Ziarul favorizează masiv PCRM şi critică majoritatea absolută a celorlalţi concurenţi electorali, în special PLDM, PDM, PLR, PL, dar şi PSRM, PPP; 6

Moldova Suverană defavorizează editorial PSRM care este prezentat mai mult în context negativ (în unele cazuri şi neutru), dar şi PPP. Totodată, ziarul simpatizează cu PLDM care este prezentat preponderent neutru sau pozitiv;

Jurnal de Chişinău nu a prezentat în perioada de referinţă niciun concurent electoral în context pozitiv, PLR, PLDM, PCRM şi PDM fiind cele mai mediatizate partide atât în context neutru, cât şi negativ;

Komsomolskaia pravda v Moldove a prezentat concurenţii electorali preponderent neutru, cei mai meditizaţi fiind PLDM, PDM, PL, PSRM PCRM şi PPP. Ziarul a plasat multe materiale cu caracter comercial, în special articole de promovare şi machete ale PLDM, PDM, PPP, PSRM;

Timpul a prezentat concurenţii electorali în context diferit, PDM, PLDM şi PL fiind cei mai meditizaţi, preponderent în context neutru. Concurenţii electorali PSRM şi PPP apar mai des în context negativ în acest ziar;

Panorama defavorizează unele partidele parlamentare (PLDM, PDM, PCRM), concurentul electoral PPCD fiind unicul prezentat doar în context pozitiv şi favorizat prin suprafaţa intervenţiei directe (un interviu de două pagini cu Iurie Roşca);

Vesti Gagauzii a reflectat sumar campania electorală în perioada de referinţă, dar a favorizat PSRM în unul din articolele publicate;

Ziarul Naţional favorizează PLDM, acest concurent electoral fiind prezentat doar în context pozitiv, uneori şi neutru. Mai rar au fost prezentaţi în context pozitiv PDM, PLR şi PL.  În schimb, PCRM, PSRM şi PPP au apărut aproape de fiecare dată în context negativ şi defavorizant.

Monitorizarea are loc în cadrul unui proiect finanţat de Fondul Naţional pentru Democraţie (NED) al SUA, Ambasada SUA în Republica Moldova şi de Fundaţia Est-Europeană din fondurile alocate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA).

Raportul integral poate fi vizualizat mai jos.