Monitorizarea Mass-Media

Scopul principal al acestui program este de a contribui la crearea condițiilor pentru asigurarea unui proces electoral liber, corect, transparent și democratic prin monitorizarea modului în care este reflectată campania electorală de către principalele posturi de televiziune și radio, presa scrisă și electronică din Republica Moldova; prin contribuția adusă atât la determinarea instituțiilor mass-media să respecte principiile şi standardele internaţionale de reflectare a campaniei electorale, cât și la formarea deprinderilor profesionale ale acestora de a prezenta actori politici și electorali în mod echidistant, imparțial și echilibrat.

Coaliţia îşi propune să monitorizeze atât comportamentul în timpul campaniei electorale al mass-media naţionale și locale, cât și eventualele abuzuri împotriva acestor instituții. Monitorizarea va oferi şi date despre acţiunile Comisiei Electorale Centrale (CEC) şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) în raport cu instituțiile mass-media. Rezultatele monitorizării vor fi puse operativ la dispoziţia publicului, mass –media locale și internaţionale, candidaților electorali, observatorilor naționali și internaționali, comunității diplomatice.