Promo-LEX: Mijlocul zilei alegerilor marcat de abateri de însemnătate variată


Pînă la orele 15:00, observatorii Promo-LEX au constat noi deficiențe în procesul electoral. Acestea vizează probleme precum: amenajarea necorespuzătoarea a SV, prestația deficientă a membrilor BESV, încălcările procedurii de vot, agitația electorală nepermisă, abaterile în procesul votării la locul aflării şi transportarea alegătorilor la secțiile de votare.

Amenajarea necorespuzătoarea a SV:

Observatorii din teritoriu confirmă în continuare situaţia precară a unor secţii de votare, care nu sunt amenajate corespunzător cadrului normativ. În acest context pot fi menţionate:

 • SV 133 Chişinău, unde cabinele de vot sunt echipate cu pînză transparentă, care nu permite votarea secretă;
 • SV nr.22 s. Ciuteşti, CER Nisporeni, în care lipseşte lumina;
 • SV nr.108 Chişinău, sect. Botanica a fost deconectată de la energie electrică pentru 2 minute.

Situatia  precară şi amenajarea necorespunzătoare a localurilor BESV  şi a localurilor destinate votării a fost una dintre îngrijorările menţionate în rapoartele anterioare Promo-LEX.

Prestaţia  membrilor BESV:

Activitate membrilor BESV este deficitară în unele secţii de votare, astfel:

 • în SV nr.22 Ciuteşti, CER Nisporeni, Membrii BESV au înregistrat în listă 4 observatori, pe cînd în secţia de votare se află 9 observatori;
 • în SV nr.17 s. Corjeuţi, CER Briceni, a fost eliberat un buletin de vot în baza paşportului naţional pentru călătorii în străinătate;
 • în SV nr22. s.Pohrebea, CER Dubăsari, s-a constatat lipsa preşedintelui şi vicepreşedintelui timp de 2 ore;
 • Sv nr.34 or. Bălţi, CER Bălţi, a fost închisă de la 10.05 pînă la 10.25, din cauza chemării ambulanţei pentru un alegător căruia i s-a făcut rău.

Procedura de vot:

În mai multe localităţi din ţară funcţionarii electorali au admis încălcări ale procedurii de vot. Aceste abateri ţin, în special, de: intrarea mai multor persoane în cabinele de vot şi împiedicarea realizării dreptului la vot pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere. De asemenea, observatorii Promo-LEX au constatat cazuri cînd funcţionarii electorali au fost nevoiţi să găsească soluţii, legitime şi mai puţin legitime, pentru situaţia cînd urnele erau deja pline. Astfel:

 • în SV nr.12 s.Dubăsarii Vechi CER Criuleni, soţiilor li se permite să intre împreună în cabina de vot;
 • în SV nr.37 s. Scorţeni CER Teleneşti, s-a interzis unei persoane cu dizabilitate de vedere să fie însoţită  în cabina de vot de o altă persoană;
 • în SV Nr.19 s. Bursuceni, CER Sîngerei, mai mulţi alegători ţineau la vedere  buletinele de vot cu ştampila aplicată pe denumirea concurentului electoral;
 • în SV 289 Grătieşti,  CER Chişinău, un alegător căruia i s-a eliberat un buletin de vot a întors buletinul de înapoi membrului comisiei şi a ieşit din SV pentru a vorbi la mobil. Buletinul întors de către acesta a fost anulat, cetăţeanului refuzîndu-i-se oferirea altui buletin la întoarcere;
 • SV nr.41 s.Varnița, CER Anenii Noi a fost închisă pentru 10 minute, timp în care a fost pregătită a doua urnă de vot, prima fiind deja plină. A doua urnă de vot a fost confecționată din carton, în aceasta nefiind introdus procesul verbal. Aceeași situație a fost cosntatată la SV 40 Varnița, CER Anenii Noi, care a fost închisă pentru 7 minute.

Listele electorale

Listele electorale în unele secţii de votare sunt imperfecte, astfel:

 • în SV nr.5 or.Comrat, CER UTAG s-a constatat absenţa a 28 persoane, care au fost introduse în listele suplimentare;
 • în sv nr.4 or.Comrat, CER UTAG, în lista de bază nu s-au regăsit  33 de persoane.

Agitaţie electorală

Mai mulţi concurenţi electorali continuă să facă agitaţie electorală, contrar prevederilor legislaţiei. Astfel de cazuri au fost constatate în r. Ungheni (agitaţie electorală prin sms, cu mesajul „Golosui za POBEDU, Golosui za LUPU”) şi în preajma SV nr.3 or. Taracalia,  CER UTAG (primarul de Taraclia – Gaidarji Vasilii – făcea agitaţie în favoarea unui concurent electoral.)

Votarea cu urna mobilă

Cererile pentru votare la locul aflării se depun personal sau de către rude sau asistenţi sociali. Observatorii Promo-LEX au constatat abateri de la procedura votării cu urna mobilă, în cel puţin două secţii de votare din două circumscripţii electorale.  Spre exemplu în SV.36 s. Cazaclia, CER UTAG, au fost constate 6 cereri de votare la locul aflării, întocmite de către asistente medicale, iar la SV nr.33 s. Hagimus CER Căuşeni, au fost depuse, 80 cereri de votare la locul aflării, dintre care 47 au fost depuse de către călugări.

Transportarea alegătorilor

În mai multe localităţi a fost atestată transportarea alegătorilor la secţiile de votare de către concurenţii electorali. În r. Anenii Noi, un concurent electoral a organizat transportarea alegătorilor din or. Bender în s.Varniţa, folosind 2 autobuse. La fel s-a procedat şi în r.Criuleni, unde un alt concurent electoral a transportat alegători la  secţia de votare din s. Zolonceni la SV nr.12/3 or.Criuleni cu un autobus marcat cu afişajul concurentului respectiv.

Regiunea transnistriană

La intrarea în or. Bender, pe traseul Chişinău-Bender, postul de grăniceri transnistrian, a fost întărit cu efectiv dublu. În s. Corjova, în aproprierea licelui teoretic Mihai Eminescu, s-a constat prezenţa circa 100 de persoane cu placate ” Net Viboram V Prednestrovii, Net Rumînizaţii V PMR”.  O situaţie similar s-a constatat la gimanziul din s. Corjova. Manifestanţii se află în stare de ebrietate.

Efortul de monitorizare Promo-LEX se realizează în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. Pentru ziua votării efortul antrenează 2500 de observatori pe întreg teritoriul ţării, repartizaţi în toate secţiile de votare.

Pentru mai multe detalii contactaţi: Cristina Nicolenco, Ofiţer de Presă Promo-LEX, Tel: (22) 211622, GSM: 069882392, email: pr@promolex.md