Raport final privind votarea peste hotare în cadrul Referendumului republican constituţional din 5 Septembrie 2010

17 Septembrie 2010, Asociaţia Promo-LEX a lansat raportul final de monitorizare a referendumului constituţional în 40 de secţii de votare aflate peste hotarele Republicii Moldova*.

Monitorizarea referendumului republican constituţional în 40 de secţii de votare aflate peste hotarele Republicii Moldova, care s-a desfăşurat la 5 septembrie 2010, este un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în parteneriat cu Asociaţia „Moştenitorii” în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. „Coaliţia 2009”

Un număr de 79 de observatori naţionali au monitorizat desfăşurarea referendumului în 40 secţii de votare din Belgia (Bruxel), Cehia (Praga), Grecia (Atena, Iraklion, Salonik), Franţa (Paris, Toulouse), Germania (Berlin, Munchen, Hamburg), Spania (Madrid, Santander), Portugalia (Lisabona, Faro, Portimao), România (Bucureşti – 2, Galaţi, Timişoara, Cluj, Iaşi), Federaţia Rusă (Moscova, Domdedovo, Mojaisk, St. Peterburg), Ucraina (Odesa), Italia (Roma – 2, Mestre -2, Milano -2, Padova -2, Bologna -2, Parma, Torino, Verona, Napoli).

Proiectul a fost implementat cu suportul “Programului pentru Susţinerea Democraţiei în Moldova”, iniţiativă comună al Uniunii Europene şi Consiliului Europei.
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorului.

Sumar:
În ziua desfăşurării referendumului, observatorii independenţi aflaţi în cele 40 de secţii de votare deschise peste hotarele ţării au avut drept scop monitorizarea tuturor proceselor electorale din interiorul secţiilor de votare, precum şi monitorizarea rezultatelor campaniilor de educaţie şi informare a cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării.

Observatorii au constatat un grad sporit de satisfacţie şi entuziasm în rîndurile cetăţenilor din secţiile de votare deschise în oraşele din străinătate unde nu sunt ambasade sau consulate ale Republicii Moldova. Nu a fost constatat nici un caz de intimidare a alegătorilor sau a observatorilor de către autorităţile electorale, aceştia din urmă demonstrînd receptivitate şi atitudine constructivă. Mai multe Birouri Electorale ale Secţiilor de Votare (BESV) au conlucrat cu autorităţile locale din oraşele în care se aflau pentru dotarea secţiilor de votare cu urne transparente şi cabine de vot.

În acelaşi timp, observatorii au constatat un nivel inadecvat de instruire a membrilor BESV, dese fiind cazurile cînd aceştia nu cunoşteau suficient de bine procedurile electorale. Au fost constatate chiar cazuri cînd membrii unor BESV nu au beneficiat deloc de instruire. În cîteva cazuri membrii BESV nici nu ştiau dacă activează în bază de voluntariat sau urmează să fie remuneraţi pentru munca lor.

Observatorii au constatat numeroase cazuri cînd secţiile de votare au fost deschise votării după ora 07:00, în anumite cazuri întîrziind cu mai mult de jumătate de oră. Îngrijorătoare sunt și desele constatări privind absenţa unora dintre membrii BESV în ziua scrutinului, de cele mai multe ori absentînd membrii delegaţi de careva dintre participanţii la referendum.

O îngrijorare serioasă este campania foarte slabă, iar uneori chiar inexistentă, de informare şi educare a alegătorilor aflaţi peste hotarele ţării. Alarmante au fost desele constatări privind necunoaşterea de către cetăţeni a actelor de identitate necesare pentru a vota – 360 de alegători nu au putut vota pentru că nu aveau la ei decît buletin de identitate. În acelaşi context, au fost înregistrate numeroase plîngeri din partea alegătorilor despre campania foarte slabă de informare privind referendumul – scopul acestuia, tematica, posibilele efecte.

Observatorii îşi exprimă îngrijorarea cu privirea la desele cazuri de prezenţă a organelor locale de menţinere a ordinii publice. Acestea, chiar dacă nu au intrat niciodată în contact direct cu alegătorii, oricum puteau intimida careva dintre cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotarele ţării fără a avea actele necesare în acest sens.

Reieşind din constatările efectuate şi îngrijorările formulate, observatorii au formulat o serie de recomandări actorilor electorali pentru îmbunătăţirea calităţii procesului electoral. Dintre acestea printre cele mai importante sunt îndemnul către autorităţile electorale de a efectua campanii de educare şi instruire a cetăţenilor mai consistente peste hotarele ţării şi de a instrui mai calitativ membrii BESV. Autorităţile publice sunt îndemnate să conlucreze cu organele de ordine publică locale pentru a evita prezenţa reprezentanţilor acestora în zilele scrutinului în preajma secţiilor de votare, purtînd uniformă şi fiind înarmaţi.

Participanţilor (iar pe viitor concurenţilor) electorali li se recomandă să disciplineze membrii delegaţi de ei în BESV peste hotarele ţării pentru a asigura prezenţa tuturor membrilor BESV în zilele de scrutin la secţiile de votare, participînd activ la toate procedurile electorale. Tot ei sunt încurajaţi să desfăşoare campanii mai ample de informare a cetăţenilor de peste hotare privind poziţia adoptată.

Varianta integrală a raportului în limba română, este disponibilă mai jos.

Nota: pentru informaţii suplimentare contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX, Alexandru Postica, Tel. (+373 22) 212-011.