Raport IDOM- Evaluarea Acurateței Listelor Electorale în Republica Moldova, Referendum Republican Constituţional 2010

Continuând proiectul pilot din anul 2009, la Referendumul Republican Constituţional IDOM a lansat proiectul pilot de evaluare a acurateţei listelor electorale în Republica Moldova. Conform unei metodologii bazate pe acoperire geografică în bază de eşantion reprezentativ, observaţii directe, interviuri, analiză comparativă a datelor au fost examinate toţi actorii electorali şi factorii care au influenţat procesul de gestionare a listelor electorale. Au fost mobilizaţi 91 observatori în cadrul a 121 secţii de votare, acoperind municipiile Chişinău şi Bălţi, toate cele 32 unităţi teritorial administrative de nivelul doi (raioane), şi 45 unităţi teritorial administrative de nivelul întâi (comune şi sate).

Pentru buna desfăşurare a Referendumului Republican Constituţional Comisia Electorală a elaborat instrucţiunile de rigoare, a desfăşurat seminare de instruire în toate consiliile electorale de circumscripţie şi a expediat administraţiilor publice locale listele electorale extrase din Registrul de Stat al Alegătorilor. Totuşi, CEC nu a reuşit transmiterea instrucţiunilor către toate APL şi secţiile de votare şi nu a recepţionat toate listele electorale în termenii stabiliţi. Contrar legislaţiei electorale din Republica Moldova, CEC nu a plasat listele electorale pe pagina sa web.

Monitorizarea Consiliilor electorale de Circumscripţie a Demonstrat necesitatea unei instruiri adecvate a tuturor membrilor CER pentru a asigura gestionarea adecvată a listelor electorale şi accesul efectiv la informaţie. Este necesară identificarea persoanelor cu experienţă în cadrul CER şi implicarea acestora în cadrul seminarilor de instruire pentru APL şi BESV din cadrul circumscripţiei, fapt ce ar contribui la o descentralizare mai bună şi la eficientizarea activităţilor de instruire desfăşurate de CEC. De asemenea, este dezirabilă implicarea şi conlucrarea activă a tuturor CER cu APL pentru a asigura acurateţea listelor electorale.

Ca şi la alegerile precedente, APL s-au confruntat în primul rând, cu lipsa resurselor umane, dar şi a celor financiare şi tehnice. APL monitorizate au constituit listele electorale mod diferit, majoritatea APL monitorizate utilizând minimum trei surse pentru constituirea listelor electorale, inclusiv registrele locale, informaţia CEC, lista electorală de la alegerile precedente. În majoritatea APL diferenţa dintre numărul de alegători incluşi în lista electorală primită de la CEC şi numărul de alegători incluşi după actualizarea listelor nu a fost semnificativă, variind între 6 şi 50 persoane. Motivele principale enunţate de APL au fost: excluderea persoanelor decedate, a persoanelor care şi-au schimbat viza de reşedinţă/domiciliu (plecaţi/veniţi), persoanele care între timp au împlinit vârsta de 18 ani. Într-o serie de localităţi APL a exclus din liste persoanele plecate peste hotare au fost radiate din lista electorală.

Majoritatea birourilor electorale au oferit acces liber observatorilor pentru a urmări procesul de actualizare, modificare a listelor electorale. Cu toate acestea unele secţii de votare au fost practic inaccesibile, fiind în proces de reparaţie sau închise. Aproximativ jumătate din birourile electorale monitorizate nu au adus la cunoştinţă publică listele electorale în termenii prevăzuţi de Codul Electoral, adică la 16 august 2010. Birourile Electorale au continuat procesul de actualizare a listelor electorale şi după recepţionarea acestora de la APL. Se recomandă Organelor Electorale să identifice sediile BESV şi să numească membrii acestora pentru a asigura accesibilitatea listelor electorale în termenii stabiliţi de Codul Electoral. De asemenea, se recomandă organelor electorale să asigure Birourile Electorale cu resursele tehnice şi materiale pentru o mai bună gestionare a procesului electoral.

Raportul integral poate fi găsit mai jos:

Raport IDOM - Evaluarea Acurateței Listelor Electorale în Republica Moldova, Referendum Republican Constituţional 2010
Filename : idom_raport_liste-electorale.pdf (382 Ko)
Legendă :