Secretariatul CALC a participat la un dialog electoral pe subiectul votului prin corespondență

În cadrul evenimentului, organizat de Comisia Electorală Centrală (CEC), a fost prezentat proiectul Regulamentului privind particularitățile organizării și implementării votului prin corespondență la scrutinele naționale, elaborat ca urmare a adoptării de către Parlament a Legii privind implementarea parțială a votului prin corespondență.

Discuțiile s-au axat pe principalele prevederi din Regulament, aspecte tehnice și practice referitoare la organizarea votului prin corespondență, inclusiv termenele de transmitere/recepționare a plicurilor pentru votare, modalitatea de asigurare a secretului votului, procedura de înregistrare și votare, dar și procesul de numărare și totalizare a rezultatelor votării.

Participanții au formulat întrebări și au solicitat anumite precizări/detalii referitoare procesul de organizare a votului prin corespondență, și au venit cu unele propuneri pentru modificarea regulamentului. Aceștia au fost interesați în special de modalitatea prevenirii cumpărării votului, asigurarea securității procesului, realizarea activităților de informare/educare a alegătorilor, gradul de pregătire și capacitatea CEC pentru implementarea votului prin corespondență, asigurarea transparenței procesului de organizare a votării, modalitatea de pregătire și expediere a plicurilor etc.

La discuții au participat reprezentanți ai partidelor politice, ai autorităților publice centrale și ai societății civile.