TERMENI DE REFERINȚĂ Selectarea unui Evaluator pentru evaluarea intermediară (2012-2013) a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale

Contextul evaluării

Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX  implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”[1]. În cadrul proiectului vor fi realizate un șir de activități menite să asigure o mai bună coordonare a activităților Coaliției în contextul acestui an electoral, precum și să contribuie la evaluarea politicilor electorale existente și a eforturilor de implementare a acestor politici de către instituțiile relevante.

În acest context, Coaliția va evalua modul în care Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ care administrează politice electorale, a reușit să implementeze în perioada 2012-2013 activitățile asumate prin adoptarea Planului Strategic al instituției pentru perioada 2012-2015.

Scopul evaluării

Scopul evaluării este de a aprecia modul în care Comisia Electorală Centrală a implementat în perioada 2012-2013 activitățile planificate în conformitate cu Planul Strategic al instituției. Evaluarea va prezenta, pe lângă realizările Comisiei Electorale Centrale și o serie de factori care au facilitat / împiedicat realizarea în perioada 2012-2013 a activităților planificate precum și va propune modalități de eficientizare a activității CEC în vederea atingerii în termenii stabiliți a tuturor obiectivelor incluse în Planul Strategic al instituției.

Metodologia, termenii evaluării și produsele/rezultatele așteptate

Evaluarea va fi realizată prin combinarea metodelor cantitative și calitative de colectare a informației de la actorii relevanți. Raportul final de evaluare a planului Strategic al CEC pentru perioada 2012-2013 urmează a fi prezentat până la date de 15 mai 2014.

Evaluatorul/organizația evaluatoare va elabora și prezenta Secretariatului Coaliției următoarele produse:

 • Metodologia de evaluare a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale;
 • Raportul interimar de evaluare (80%);
 • Raportul final de evaluare a Planului Strategic al CEC.

Cerințe față de expertul/organizația evaluatoare și criterii de selectare a prestatorului de servicii

Pot înainta oferte atât persoanele fizice/experții individuali cât și organizațiile care demonstrează că au capacitatea de îndeplini sarcinile stabilite în termenii de referință. 2-3 experți individuali la fel pot înainta împreună o singură ofertă. Atât evaluatorii individuali cât și cei  desemnați de către organizațiile care vor înainta oferte trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Educaţie:

 • studii superioare în domeniul dreptului, științe politice, administrație publică, management sau alte domenii relevante.

Experienţă:

 • experienţă în monitorizare şi evaluare (cel puţin 3 rapoarte de monitorizare şi/sau evaluare efectuate în mod independent sau în cadrul unei echipe);
 • experienţă de lucru de cel puţin 3 ani în cadrul sectorului asociativ sau în cadrul organizațiilor internaționale/donatoare;
 • experienţă de lucru cu organizaţiile de stat (Comisia Electorală Centrală – un mare avantaj);
 • cunoaşterea domeniului electoral va fi  considerat un avantaj major.

Abilităţi:

 • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare;
 • abilităţi excelente de auto-organizare;
 • abilităţi bune de comunicare;
 • cunoaşterea excelentă a limbilor română și rusă;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate.

Metoda de aplicare

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul evaluatorului/organizației evaluatoare (max. 2 pagini);
 • Oferta tehnică (maximum 4 pagini);
 • Oferta financiară.

Dosarele vor fi depuse prin e-mail la adresa info@alegeliber.md până la 5 martie 2014 ora 18.00. Candidații selectați vor fi anunțați despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 12 martie 2014.

Termenii de referință în varianta completă pot fi găsiți la sfîrșitul acestui document.


[1] Acest proiect este realizat de Asociația Promo-LEX în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte cu suportul Fundaţiei Est-Europeane, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.