Aprecierea alegerilor locale generale de către Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 s-a desfăşurat în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în materie de alegeri. În acelaşi timp, Coaliţia a constată că, datorită caracterului specific al alegerilor locale precum şi din cauza culturii politice joase a clasei politice, unele aspecte ale procesului electoral au fost marcate de lacune şi abateri de la cadrul legal.

Coaliţia apreciază eforturile Comisiei Electorale Centrale (CEC) în ce priveşte organizarea scrutinului conform cadrului legal naţional şi practicilor internaţionale în materie de alegeri. Coaliţia remarcă îmbunătăţirea calităţii listelor electorale, fapt datorat colaborării eficiente dintre CEC şi autorităţile locale. În acelaşi timp, Coaliţia insistă ca autorităţile electorale centrale, împreună cu instituţiile relevante ale statului, să revină după alegeri la pregătirea Registrului Electronic al Alegătorilor pentru a înlătura suspiciunile legate de acurateţea listelor electorale. De asemenea, Coaliţia recomandă CEC să atragă o atenţie sporită instruirii membrilor birourilor electorale, precum şi să menţină o colaborare activă cu societatea civilă în desfăşurarea campaniilor de informare şi de educaţie civică a alegătorilor.

Coaliţia consideră că scrutinul pentru alegerile locale generale din 5 iunie şi 19 iunie a fost unul încins, marcat de lacune în ceea ce priveşte comportamentul unor concurenţi electorali şi unele abateri de la cadrul legal. Astfel, Coaliţia se arată îngrijorată de faptul că unii concurenţi electorali s-au dedat tentativelor de intimidare, au manifestat un comportament agresiv în adresa altor concurenţi / cetăţeni / observatori, au utilizat resursele administrative, au oferit cadouri electorale etc. În acest sens, Coaliţia solicită Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei Electorale Centrale şi altor autorităţi relevante să caute soluţii pentru rezolvarea problemelor menţionate mai sus, inclusiv prin  perfecţionarea cadrului legal privind finanţarea şi transparenţa veniturilor / cheltuielilor concurenţilor în campaniile electorale. La fel, Coaliţia solicită concurenţilor electorali – partidelor politice să acorde o atenţie sporită resurselor umane pe care le implică în campaniile electorale, astfel încât în competiţiile de acest gen să participe doar persoanele care respectă legea şi principiile morale de convieţuire în comunitate.

Coaliţia apreciază rolul instituţiilor mass-media, inclusiv al celor locale/regionale care, în mare parte, au reflectat întreg procesul electoral şi au oferit posibilităţi de dialog tuturor actorilor electorali, fără a se abate în mod grav de la standardele profesionale şi principiile deontologice ale jurnalismului. În acelaşi timp, un post privat de televiziune şi două ziare au manifestat un comportament de instituţii media de buzunar ale unui partid politic, refuzând să se conformeze inclusiv deciziilor autorităţilor de reglementare din domeniu (Consiliul Coordonator al Audiovizualului). În acest sens, solicităm ca CCA să manifeste mai multă fermitate în aducerea respectivului radiodifuzor în cadrul legal.

Alegătorii din regiunea transnistreana a Republicii Moldova nici de această dată nu au avut posibilitatea să îşi exercite liber şi democratic dreptul la vot. În localitatea Corjova s-au înregistrat tensiuni şi provocări din partea administraţiei separatiste. Deşi alegatorii de aici au participat la votare şi şi-au ales administraţia în localitatea vecină, aceştia nu au beneficiat pe deplin de condiţiile necesare pentru a vota conştient, fiind lipsiţi de posibilitatea de a cunoaşte candidaţii, programele lor electorale şi de a avea întâlniri electorale cu toţi concurenţii.

Femeile continuă să fie subreprezentate în listele electorale, ceea ce contravine principiului egalităţii de şanse, stipulat în legislaţia Republicii Moldova. Situaţia din acest scrutin este chiar mai gravă decât în alegerile precedente. În acest context, este important să accentuăm faptul că, dincolo de lipsa de respect pentru femeile care activează în partidele politice, prin semnarea Declaraţiei Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului Republica Moldova şi-a asumat creşterea reprezentării[1] femeilor la nivelul de luare a deciziilor. Alegerile locale din 2011 au fost ultimele alegeri până la data raportării.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte atrage atenţia asupra necesităţii de a iniţia în societate discuţii pe marginea problemelor identificate, în special cu referinţă la modul de conduită a concurenţilor electorali în cadrul scrutinelor, finanţarea şi transparenţa campaniilor electorale, monitorizarea promisiunilor electorale ale concurenţilor, elaborarea listelor electorale şi a Registrului de Stat al Alegătorilor, informarea şi educaţia electorală a cetăţenilor etc. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este gata să contribuie la organizarea discuţiilor, dezbaterilor pentru rezolvarea acestor probleme, astfel încât să vorbim despre o îmbunătăţire continuă a proceselor electorale în Republica Moldova.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte


[1] De la 26,5% în consiliile locale în 2007 la 40% în 2015, de la 13,2% în consiliile raionale în 2007 la 25% în 2015, de la 18% femei primari în 2007 la 25% în 2015 şi de la 22% femei deputaţi în Parlament în 2005 la 30% în 2015