Asociaţia Promo-LEX a lansat al doilea Raport de monitorizare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate

Asociaţia Promo-LEX a lansat astăzi, 28 octombrie 2010 al doilea Raport de monitorizare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate. Raportul cuprinde perioada 13 – 25 octombrie 2010 şi reflectă prestaţia concurenţilor electorali şi a autorităţilor publice locale şi electorale, la începutul campaniei, încadrată în cadrul normativ şi limitele prescrise de timp.

În perioada monitorizată, misiunea a constatat o prestaţie echidistantă a administraţiei electorale şi, cu unele excepţii, încadrată în termenele stabilite de legislaţie. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat noi concurenţi electorali, precum şi observatori naţionali. De asemenea, CEC a recepţionat primele rapoarte financiare din partea concurenţilor electorali.

Potrivit observatorilor Promo-LEX, întensitatea campaniei electorale, în primele două săptămâni de desfăşurare, diferă de la o regiune la alta, precum şi în funcţie de activitatea partidelor politice. Activităţi vizibile cu caracter electoral au demarat un număr mic de concurenţi electorali. În această perioadă au fost constatate primele incidente electorale, precum şi cazuri elocvente de utilizare a resurselor administrative de către concurenţii electorali.

Tendinţele negative ale procesului electoral, identificate de observatori, sunt determinate de situaţiile de conflict în cadrul unui număr de circumscripţii electorale raionale; raportarea financiară deficientă privind cheltuielile de campanie operate de concurenţii electorali; insuficienţa locurilor pentru afişaj electoral, precum şi încălcarea normelor privind afişajul electoral de către concurenţii electorali; informarea redusă a cetăţenilor de către APL cu privire la posibilităţile de verificare a listelor electorale; cazuri de tratament agresiv a alegătorilor din partea unor concurenţi electorali.

Constituirea BSV şi SV în Transnistria rămîne a fi imposibilă. Autorităţile constituţionale întârzie să instrumenteze măsuri eficiente pentru crearea condiţiilor necesare de a asigura participarea în procesul electoral a Cetăţenilor din Raioanele de Est.

Principalele recomandări formulate în raport se referă la necesitatea medierii de către CEC a conflictelor din cadrul administraţiilor electorale locale, creării condiţiilor pentru afişaj electoral; desfăşurării campaniilor de informare şi educaţie civică/electorală pentru a asigura participarea înaltă a populaţiei la votare, inclusiv din partea stângă a Nistrului; iniţierea unor campanii de sensibilizare a concurenţilor electorali privind necesitatea unui comportament paşnic şi civilizat în procesul electoral.

Monitorizarea alegerilor anticipate parlamentare, preconizate pentru 28 noiembrie 2010, este un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.
Acest proiect beneficiază de asistenţă tehnică şi financiară din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED), National Democratic Institute for International Affairs (NDI). Opiniile exprimate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Pentru mai multe detalii contctaţi: Cristina Nicolenco, Ofiţer de Presă Promo-LEX, Tel: (22) 211622, GSM: 069882392, email: pr@promolex.md

Varianta integrală a raportului în limba română, este disponibilă mai jos.