Asociaţia Promo-LEX a lansat raportul preliminar din ziua Referendumului

6 Septembrie 2010, în cadrul unei conferinţe de presă, Asociaţia Promo-LEX a lansat raportul de monitorizare preliminar din ziua referendumul constituţional republican din 5 septembrie 2010.  Efortul de Monitorizare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, este un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.

Efortul Promo-LEX de monitorizare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, a inclus 42 observatori pe termen lung (OTL), care monitorizează procesul electoral în toate circumscripţiile electorale din Republica Moldova în perioada 13 august 2010 – 10 septembrie 2010.

OTL sunt asistaţi de 300 observatori pe termen scurt (OTS), ce reprezintă 15% din totalul secţiilor de votare din ţară. OTS au fost repartizaţi în teritoriu în baza unui eşantion reprezentativ, marja de eroare a rezultatelor fiind calculată la 0,5%. OTS au monitorizat procesul electoral doar în ziua scrutinului şi doar la secţiile de votare repartizate.

Acest proiect este susţinut financiar şi tehnic de către Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia.
Opiniile exprimate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.

Îngrijorări

 1. Multiple cazuri de pregătire necorespunzătoare a BESV de către APL
 2. Imposibilitatea soluţionării problemelor apărute în cadrul secţiilor votare din cauza neîntrunirii cvorumului necesar al BESV
 3. Influenţarea negativă a procesului de votare din cauza amenajării necorespunzătoare a BESV
 4. Multiplicarea modalităţilor de fraudarea a alegerilor (eliberarea necorespunzătoare a buletinelor de vot, utilizarea de către un alegător a mai multor buletine de vot, introducerea persoanelor decedate în listele electorale)
 5. Limitarea transparenţei activităţii BESV în timpul procesului de votare (interdicţii de a filma şi fotografia de către observatori)
 6. Diminuarea nivelului de secretizare a dreptului la vot al a alegătorului
 7. Împiedicarea exercitării dreptului la vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană
 8. Lipsa accesului la informaţia despre procesul de votare a administraţiei electorale centrale
 9. Influenţarea opţiunii de vot a alegătorilor prin plasarea afişajului electoral în preajma secţiilor de votare
 10. Influenţarea abuzivă a procesului de votare de către APL şi observatorii din partea participanţilor la referendum
 11. Împiedicarea exercitării libere a dreptului la vot prin acte de intimidare şi restricţionare a liberei circulaţii de către forţele separatiste

Recomandări

 1. Elaborarea şi introducerea unor măsuri de sancţionare a membrilor BESV care nu-şi îndeplinesc obligaţiile legale.
 2. Acordarea unei atenţii mai mari amenajării corespunzătoare a BESV.
 3. Identificarea unui mecanism clar pentru prevenirea şi sancţionarea cazurilor de fraudare a procesului de votare.
 4. Asigurarea condiţiilor necesare pentru exercitarea dreptului la vot a alegătorilor din regiunea transnistreană prin constituirea BESV pe malul drept şi asigurarea cu transport până la secţiile de votare.
 5. Perfecţionarea cadrului legal referitor la desfăşurarea publicităţii electorale prin intermediul panourilor de publicitate stradală.
 6. Identificarea unui mecanism clar pentru prevenirea şi sancţionarea cazurilor de influenţare abuzivă a opţiunii de vot a alegătorilor către re a APL şi observatorilor din partea de partidelor.

Varianta integrală a raportului în limba română, este disponibilă mai jos.

Nota: pentru informaţii suplimentare contactaţi Departamentul Juridic Promo-LEX, Pavel Postica, tel. 211622.