Au fost prezentate propunerile de îmbunătățire și modificările la Codul Electoral și legislația conexă

La 25 mai 2022, a fost organizat evenimentul de prezentare a propunerilor de îmbunătățire a legislației electorale și conexe, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Asociația Promo-LEX, organizație membră a Consiliului CALC.

La discuții au participat organizații membre ale Consiliului Coaliției civice pentru Alegeri libere și corecte (CALC), reprezentanți ai administrației publice centrale, deputați, experți în materie electorală, reprezentanți ai partidelor politice și ai diasporei, reprezentanți ai mass-media și organizațiilor societății civile.

CEC a primit peste 400 de comentarii și recomandări înaintate de subiecții interesați. Sinteza propunerilor poate fi consultată pe pagina web accesând următorul link: https://a.cec.md/ro/procesul-decizional-3379.html .

Asociația Promo-LEX a formulat și înaintat peste 260 de propuneri  de îmbunătățire a legislației naționale electorale, care s-au referit la dreptul de a alege și de a fi ales, organele electorale, asigurarea materială a desfăşurării alegerilor şi finanţarea campaniilor electorale, listele electorale, desemnarea și înregistrarea candidaților etc.

De asemenea, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Asociația Presei Electronice din Moldova (APEL), Asociația Presei Independente (API), organizații membre ale Consiliului CALC, s-au regăsit printre subiecții care au expediat propuneri de îmbunătățire și modificare la Codul electoral. În perioada următoare, documentul cu propunerile sistematizate va fi expediat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.

Printre propuneri discutate, Asociația Promo-Lex a salutat inițiativa de permanentizare a activității organelor electorale  și cea de constituire și activitate a CEC în componența a 7 membri, 2 dintre care vor reprezenta proporțional majoritatea și opoziția parlamentară. Totodată, pentru a evita riscul ca membrii CEC numiți de Parlament și Guvern să reprezinte doar majoritatea parlamentară, Promo-LEX recomandă ca, unul din doi membri ce urmează a fi desemnați de Guvern să reprezinte organizații ale societății civile, la fel cum unul din doi membri desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să reprezinte un doctor în drept.

Alte reglementări prevăd extinderea categoriilor de date cu caracter personal din rapoartele financiare ale partidelor politice și ale concurenților electorali care urmează să devină publice. Acestea vor include numele și prenumele, locul de muncă și funcția publică sau de demnitate publică ocupată dacă este cazul, precum și data donației, suma donată și modul efectuării donației.

La fel, în contextul în care cca. 80-85% din cheltuielile concurenților electorali sunt făcute pentru publicitate, Promo-LEX apreciază intenția CEC de a verifica mai minuțios aceste costuri prin solicitarea prestatorilor de servicii media de a prezenta săptămânal, pe parcursul perioadei electorale, informații privind veniturile obținute din publicitatea politică/electorală. Totodată, experții consideră însă necesar ca această informație, de rând cu datele privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv preţul/minut) să fie făcute publice pe pagina CEC.

Pentru mai multe detalii, opinia Asociației Promo-Lex despre unele modificările propuse poate fi accesată aici: https://promolex.md/22107-promo-lex-sustine-modificarea-legislatiei-nationale-electorale/?lang=ro