Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat rezultatele celei de-a patra etape de monitorizare a mass-media in campania electorala pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova

Centrul pentru Jurnalism Independent lansează, în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, rezultatele celei de-a patra etape de monitorizare a modului în care este reflectată campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate de către principalele mass-media din Republica Moldova.

Concluzii generale

Audiovizual: În perioada 1-7 noiembrie 2010, cele 10 posturi audiovizuale monitorizate au difuzat în total 2818 materiale cu impact electoral direct sau indirect, în creştere cu 43% faţă de perioada precedentă de monitorizare. Cel mai mare volum a revenit ştirilor şi programelor electorale speciale, inclusiv dezbaterilor, la care reprezentanţii concurenţilor electorali au avut posibilitatea să-şi prezinte programele electorale şi să dezbată asupra platformelor altor concurenţi. A crescut simţitor numărul spoturilor publicitare electorale, ca şi volumul timpilor de antenă gratuiţi.

În perioada de raport, posturile publice Moldova 1 şi Radio Moldova au reflectat echilibrat campania electorală, reuşind să asigure pluralism de opinie atât în ştiri, cât şi prin intermediul programelor electorale speciale şi timpilor de antenă gratuiţi. Ambele posturi au oferit acces unui număr mare de concurenţi electorali pentru a-şi expune platformele electorale. În majoritatea cazurilor, subiectele relevante au fost prezentate în context neutru; totodată unii concurenţi electorali au apărut în lumină fie pozitivă, fie negativă. La Radio Moldova, exponenţii PLDM şi PL au beneficiat de mai multe apariţii în ştiri cu caracter electoral indirect, fiind vorba de subiecte ce le pot aduce credit electoral.

Postul privat cu acoperire naţională Prime TV a reflectat campania preponderent în buletine de ştiri şi emisiuni de opinie. Judecând după frecvenţa citării şi contextul apariţiei concurenţilor în ştiri, dar şi în emisiuni, la Prime TV se remarcă o uşoară favorizare a PDM.

Postul privat NIT este singurul post TV care face partizanat politic deschis în favoarea concurentului electoral PCRM. În perioada de raport, NIT a eşuat să asigure pluralism de opinie în buletinele de ştiri, majoritatea concurenţilor electorali având acces limitat în ştirile acestui post. Datorită timpilor de antenă gratuiţi şi dezbaterilor, în perioada de raport la NIT şi-au expus platformele electorale mai mulţi concurenţi electorali.

Alt post privat cu acoperire naţională 2 Plus reflectă, în continuare, pasiv campania, oferind publicului informaţie sumară despre concurenţi şi platformele lor electorale. Astfel, postul respectiv nu îşi îndeplineşte pe deplin rolul de a informa publicul cu privire la diferiţi concurenţi electorali.

Postul cu acoperire regională N4 a fost mai activ în reflectarea subiectelor electorale în buletinele de ştiri, asigurând pluralism de opinie, prin citarea mai multor concurenţi, inclusiv candidaţilor independenţi. De cele mai multe ori, însă, în context pozitiv au fost prezentaţi reprezentanţii PLDM.

La postul de ştiri Publika TV nu este evidentă vreo tendinţă clară de favorizare a anumitor concurenţi electorali. Judecând după frecvenţa apariţiei concurenţilor în context negativ, la Publika TV se remarcă o uşoară defavorizare a PCRM.

La un alt post de ştiri, Jurnal TV, concurenţii electorali au fost prezentaţi preponderent neutru, dar şi în context pozitiv, şi negativ, în funcţie de contextul reflectării. Ţinând cont de numărul mare de apariţii în context pozitiv a PNŢ în ştiri, dar şi în emisiuni, se poate afirma că la Jurnal TV se observă o uşoară favorizare a PNŢ şi defavorizare a PCRM.

La Vocea Basarbiei se remarcă defavorizarea PCRM şi favorizarea PL şi PLDM, iar la Prime FM – favorizarea PDM şi o uşoară defavorizare a PCRM şi PLDM.

Presa scrisă/Agenţii de presă/Portaluri web: Presa scrisă, inclusiv agenţiile de presă şi portalurile web, a sporit atât numărul de materiale care reflectă campania electorală, cât şi suprafaţa alocată publicării acestora. Astfel, numărul de materiale a crescut pînă la 599, în creştere cu 17,9% faţă de săptămâna precedentă. Materialele de educaţie electorală nu sunt prioritare în planificarea editorială a ziarelor, agenţiilor şi site-urilor monitorizate, acestea ocupând mai puţin de 2% din suprafaţa totală, alocată articolelor despre campania electorală.

Cu unele excepţii, presa continuă să mediatizeze campania electorală din perspectiva concurenţilor electorali pe care îi simpatizează sau de care depind patronii şi editorii acestora.

O parte a instituţiilor mass-media monitorizate (în special, site-ul www.omg.md, ziarele Nezavisimaia Moldova şi Moldova Suverană) par să-şi fi asumat rolul de presă de partid a concurentului electoral PCRM, pe care îl promovează intens, încercând să inducă cititorilor ideea că acest concurent electoral este susţinut masiv de localităţi întregi din ţară, în detrimentul Alianţei pentru Integrarea Europeană (AIE) şi a concurenţilor electorali PLDM, PDM şi PL, care sunt prezentaţi aproape exclusiv în culori negre.

Politica editorială a ziarelor Timpul de dimineaţă şi Jurnal de Chişinău reliefează tendinţă de a defavoriza concurentul electoral PCRM în majoritatea absolută a materialelor jurnalistice, în schimb fiind avantajate editorial partidele de orientare liberală şi în general partidele ne-comuniste. În parte, această afirmaţie este valabilă şi pentru ziarele Panorama, Evenimentul Zilei, Gazeta de Sud, Flux.

Agenţia de ştiri Infotag şi ziarul Cuvântul au avut în săptămâna de raport un comportament editorial relativ echilibrat, prezentând opinii şi poziţii diferite ale partidelor în contextul campaniei electorale. Alte două instituţii mass-media monitorizate – agenţia de ştiri Moldpres şi portalul www.unimedia.md au respectat principiul diversităţii surselor şi opiniilor, manifestând totuşi un anumit grad de simpatie pentru concurenţii electorali de doctrină liberală.

Komsomolskaia pravda v Moldove publică multă reclamă electorală şi puţine ştiri şi materiale de opinie, conţinutul cărora a fost, în săptămâna de raport, favorabil PLDM şi PDM.

Ziarele regionale Vesti Gagauzii şi Golos Bălţi în continuare par să nu fie interesate de mediatizarea campaniei electorale şi aproape că nu le oferă cititorilor informaţie despre alegerile din 28 noiembrie 2010.

Proiectul „Monitorizarea mass-media în campania electorală” se realizează în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente şi Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău. Perioada de monitorizare este 28 septembrie – 28 noiembrie 2010. Rezultatele vor fi făcute publice prin rapoarte bilunare, în prima lună a monitorizării, apoi prin rapoarte săptămânale.

Proiectul este susţinut financiar de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Moldova, de Consiliul Europei şi de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Fondul Naţional pentru Democraţie (NED), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), prin intermediul Fundaţiei Eurasia. De asemenea, elaborarea acestui raport este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED – Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).

Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.