Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” publică o nouă notă analitică privind locațiile și numărul estimativ al secțiilor de votare peste hotarele țării pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020

Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT” publică o nouă notă analitică privind locațiile și numărul estimativ al secțiilor de votare peste hotarele țării pentru 42 de state. La baza cercetării a stat metodologia elaborată în mai 2020 de către Asociația Promo-LEX și au fost utilizate ultimele date oficiale privind cele trei criterii de constituire a secțiilor de votare în străinătate, prevăzute de Codul Electoral:

Criteriul 1 – rata de participare a alegătorilor la scrutinul precedent, organizat în circumscripția națională;

Criteriul 2 – datele înregistrării prealabile a cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, disponibile pe portalul – http://inregistrare.cec.md/Statistics.

Având în vedere că nici Codul Electoral și nici Regulamentele CEC nu reglementează numărul minim de înregistrări prealabile necesar pentru a fi deschisă o secție de vot peste hotarele țării, ADEPT a utilizat în cercetarea sa drept indicator cifra de cel puțin 80 de înregistrări prealabile, ce rezultă din experiența și bunele-practici ale țărilor din apropierea Republicii Moldova, Bulgaria (minim 60 -maxim 500), România (minim 100).

Criteriul 3 – informațiile privind numărul de cetățeni ai RM aflați în străinătate, furnizate de CEC în baza datelor prezentate autorității electorale de către MAEIE.

Deși aceste criterii urmează a fi aplicate în ansamblu, lipsa unui criteriu nu poate fi un obstacol în constituirea secției de votare (SV).

Potrivit analizei,

  • în 18 țări (unde există și misiune diplomatică) urmează a fi deschise câte o secție de votare, respectiv în: Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Bulgară, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Elenă, Confederaţia Elveţiană, Emiratele Arabe Unite, Republica Estonia, Japonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), Statul Qatar, Regatul Suediei, Ungaria și Republica Turcia. În Turcia, cel mai probabil că vor putea deschise 2 SV, deoarece există atât o ambasadă în Ankara, cât și un consulat general în Istanbul.
  • în 15 țări urmează a fi deschide două sau mai multe secții de votare și anume în: Belgia, Ucraina, Statul Israel, Polonia, Portugalia, Spania, Irlanda, Canada, Franța , Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Germania, Federația Rusă și Italia.
  • în 4 țări, printre care în 2019 a fost deschisă o SV, probabil nu vor fi deschide secții de votare: Croația, Georgia, Finlanda și Principatul Monaco.
  • în 4 țări, în care anterior nu au fost deschise secții de votare, Norvegia, Danemarca, Luxemburg și Cipru, ar putea fi deschise secții de votare.

Totodată, pe 11 septembrie 2020 Comisia Electorală Centrală a expediat în adresa Ministerului afacerilor externe și integrării europene(MAEIE)  propunerile cu privire la  organizarea a 202 secții de votare în 36 de țări, deși devizul de cheltuieli al instituției pentru anul 2020 prevede activitatea a 150 de birouri electorale ale secțiilor de votare din străinătate.

Analizând propunerile CEC, Asociația ADEPT a identificatîn 24 de localități, deschiderea secțiilor de votare nu este justificată nici de criteriul înregistrării prealabile, nici de cel al participării la alegerile parlamentare din 2019. Totodată, judecind după aceleași criterii, în alte 9 localități, numărul propus de secții de votare este insuficient. Denumirea localităților și țările în care acestea sunt localizate pot fi văzute pe pagina www.alegeri.md la următorul link https://rb.gy/9yhivy.

În concluzie, Asociația ADEPT vine cu unele recomandări în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului legate de clarificarea unor aspecte legale privind criteriile de constituire a secțiilor de votare în străinătate, în adresa MAEIEI –  privind reevaluarea și publicarea informațiilor reale cu privire la numărul alegătorilor și locul aflării acestora în străinătate, în  baza datelor obținute de către MAEIE de la autoritățile competente ale țărilor de reședință a cetățenilor Republicii Moldova, și nu în baza estimărilor aproximative ale misiunilor diplomatice.

Recomandarea principală în adresa CEC rămâne a fi organizarea unor consultări / dezbateri publice oficiale cu privire la constituirea secțiilor de votare peste hotarele țării, cu implicarea organizațiilor necomerciale specializate în domeniul electoral, partidelor / potențialilor concurenți electorali, organizațiile / grupurile de alegători din diasporă și altor părți interesate. Aceste dezbateri urmează a fi organizate cât de curând, deoarece au rămas zile numărate până la data de 26 septembrie, când CEC urmează să decidă numărul și amplasarea geografică a secțiilor de votare peste hotare. Până în prezent, în pofida demersurilor și apelurilor publice ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte de organizare a  unor consultări publice pe marginea proiectului de hotărâre privind constituirea secțiilor de votare în străinătate, CEC nu a publicat niciun anunț oficial și nici proiectul hotărârii cu materialele aferente.