(Română) Istoria Coaliției

Не найденно For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte — «Coaliția 2005»

Prima Coaliţie Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte — «Coaliţia 2005» a fost constituita la 08 aprilie 2004, la iniţiativa unui număr de 12 organizaţii neguvernamentale, cu scopul de a contribui la asigurarea unor alegeri libere, corecte, transparente şi democratice ale Parlamentului Republicii Moldova.

Coaliţia 2005, ce număra aproape de 200 de ONG-uri din Republica Moldova, a desfăşurat, în cadrul alegerilor parlamentare din 2005, monitorizarea procesului electoral, monitorizarea mass-media în perioada electorală şi post electorală (10 ziare, 12 posturi de televiziune, 12 posturi de radio), acţiuni de educaţie civică şi electorală.
În cadrul Coaliției 2005 au fost elaborate și aplicate mecanisme de monitorizare şi educaţionale utilizate pentru prima dată în Moldova, inclusiv numărarea paralelă a voturilor, monitorizarea cuprinzătoare a mass media şi programul de educaţie civică şi vot la scară largă.

Concluzia Coaliției 2005 privind corectitudinea desfășurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 a fost că, in linii generale, alegerile au fost desfășurate cu respectarea parțială a standardelor și principiilor OSCE în domeniul alegerilor, precum și a angajamentelor, și obligațiilor pe care și le-a asumat Republica Moldova în calitate de stat membru al Consiliului Europei. Campania electorală s-a desfășurat cu încălcarea standardelor privind alegerile autentice, libere și corecte.

Potrivit recomandărilor Coaliției 2005, procesul electoral în Republica Moldova urmează a fi îmbunătățit în special în ceea ce privește legislația electorală, întocmirea și actualizarea periodică a listelor electorale, reflectarea în mass-media a campaniei electorale și organizarea dezbaterilor publice, participarea reprezentanților minorităților și a femeilor în viața publică.

Coaliţia 2005 a fost susţinută financiar de către Reprezentanța din Moldova a Fundaţiei Eurasia, Ambasada SUA în Republica Moldova, Ambasada Britanică la Chișinău, Fundaţia Soros-Moldova, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Institutul Național Democratic (NDI), Institutul Republican Internațional (IRI), Fondul Național pentru Democrație din SUA (NED), Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Guvernul Regatului Olandez.

Mai multe informații despre alegerile parlamentare din 2005 le puteți găsi pe: http://www.alegeri2005.md

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte «Coaliția 2007»

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte — „Coaliţia 2007” a fost lansată la 6 martie 2007, în scopul monitorizării alegerilor locale din 2007.

Inițiativa creării Coaliției 2007 a aparținut unui grup de șapte organizaţii neguvernamentale: Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT), Centrul CONTACT, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM), Asociaţia pentru promovarea Clinicilor Juridice (APCJM), Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) şi Asociaţia Presei Independente (API), care au decis să continue eforturile societăţii civile de a contribui prin asistenţă, activităţi, monitorizare şi analiză la asigurarea unor alegeri locale libere şi corecte.

La Grupul de Inițiativă au mai aderat: Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info”, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului “OM”, Centrul de Integrare Europeană “Europa Unită”, Boşcana-21, Centrul Tânărului Jurnalist, Asociaţia pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică şi DECA-press. Reprezentanţa din Moldova a Fundaţiei Eurasia a avut statutul de membru observator.

Activitățile Coaliției au fost neafiliate politic și au inclus: observarea campaniei electorale şi zilei alegerilor; monitorizarea mass-media în reflectarea alegerilor; educaţia civică şi electorală pentru alegători şi funcţionari electorali.

Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) a contribuit la instruirea funcţionarilor electorali în vederea asigurării înţelegerii şi capacităţii lor de a desfăşura corect alegerile locale generale din 2007. În cooperare cu Comisia Electorală Centrală au fost instruiţi aproximativ 2500 de funcţionari electorali din birourile electorale ale secţiilor de votare, care au primit și circa 5000 de broşuri ale Codului Electoral amendat. Această inițiativă a urmărit asigurarea unui proces electoral mai transparent, care să fie organizat de o manieră profesionistă.

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM) a asigurat monitorizarea, observarea şi analiza campaniei pre-electorale, activităţilor din ziua alegerilor, şi a perioadei post-electorale prin intermediul celor 35 de observatori de lungă durată şi a celor peste 1700 de observatori din ziua alegerilor. Astfel a fost redusă probabilitatea încălcărilor administrative, iar rezultatele alegerilor au reflectat într-o mare măsură opțiunea alegătorului.

Asociația Presei Independente (API) și Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) au efectuat o monitorizare complexă a 6 posturi de televiziune naţionale şi locale, 4 posturi de radio şi 16 ziare. Rezultatele au fost publicate în cadrul rapoartelor bilunare şi în raportul final, și au fost prezentate mass-media locale și internaţionale, candidaților electorali, observatorilor naționali și internaționali, comunității diplomatice. Proiectul a pus la dispoziție o analiză independentă a preferinţelor şi simpatiilor expuse in reportajele mass-media cu privire la alegerile locale şi a pledat pentru realizarea echilibrată a reportajelor şi emisiunilor.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova și Asociația pentru Promovarea Clinicilor Juridice au încurajat participarea activă a tinerilor la alegerile locale din 2007 prin o campanie naţională de educaţie civică, linie fierbinte, seminare, cursuri şi materiale informaţionale, create într-un stil propriu tineretului. Informaţia distribuită despre candidaţi a fost nepărtinitoare şi corectă, iar campania a urmărit creşterea numărului de tineri care urmau să iasă la vot.

Centrul CONTACT a asigurat Secretariatul Coaliţiei 2007, care a coordonat lucrul Coaliţiei, inclusiv a fost implicat în elaborarea Regulamentului şi Cartei Alegerilor Libere şi Corecte, a contribuit la crearea şi promovarea imaginii publice a Coaliţiei, a asigurat comunicarea între membrii Coaliţiei, etc.

Concluzia Coaliției referitoare la primul tur al alegerilor a fost că, în mare parte, alegerile locale din 3 iunie 2007 nu au întrunit criteriile internaționale de alegeri libere și corecte.
Concluzia generală a Coaliției 2007 a fost că, alegerile locale în turul doi au întrunit, în linii mari, criteriile internaţionale de alegeri libere, cu excepţia cazului singular de la Corjova, şi au fost parţial corecte.

Printre recomandările Coaliției 2007 referitoare la procesul electoral pot fi evidenţiate:

  • formarea unui grup de lucru pe lângă CEC responsabil de înregistrarea concurenţilor electorali, coordonarea agenţiilor guvernamentale naţionale şi locale şi de actualizarea listelor electorale;
  • stabilirea unor proceduri clare pentru asigurarea transparenţei procesului de numărare a voturilor, prin care doar un singur membru al biroului/comisiei electorale să aibă dreptul să ia buletinul de vot şi să-l pună la teancul de buletine a candidatului respectiv;
  • educarea electoratul cu mult timp înainte de campania electorală prin diseminarea unor mostre de buletine şi instrucţiuni ilustrate privind procedurile corecte de votare; CEC să publice în mod voit bugetul electoral pentru educarea şi informarea publicului.
  • legislaţia trebuie să reglementeze obligaţiile mass-media publice, acordând o mai mare libertate organizaţiilor media private. Legislaţia trebuie să invoce doar crearea de oportunităţi egale pentru concurenţii electorali, fără concretizări detaliate – dezbaterile trebuie să facă parte din programele fără plată cu acces egal pentru toţi candidaţii etc.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, Coaliţia 2007 a utilizat drept criterii de evaluare standardele OSCE, Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), alte documente internaţionale.

Proiectele Coaliţiei 2007 au fost finanţate de Reprezentanţa din Moldova a Fundaţiei Eurasia cu resurse oferite de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Fondul Naţional pentru Democraţie din SUA (NED), Ambasada SUA la Chişinău şi Misiunea OSCE în Republica Moldova.

Toate declarațiile și comunicatele de presă lansate de Coaliția 2007 pot fi găsite pe: http://www.alegeri.md/2007/coalition2007

Pentru mai multe informații referitoare la alegerile locale generale din 2007 vizitați: www.alegeri.md/2007

Rapoartele şi analizele cu privire la perioada preelectorală şi campania electorală le puteți găsi pe: www.alegeri.md/2007/monitoring

Alegerile în UTA Gagauzia 2006/2008

Membrii Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte au participat, de asemenea și în monitorizarea procesului alegerilor pentru funcţia de Guvernator (Başcan) al UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri) în 2006 și a celor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei din 2008.
Alegerile din 2006 au fost cea de a IV-a competiţie electorală pentru funcţia de Guvernator al Găgăuziei. Acestea s-au desfăşurat în două tururi de scrutin care au avut loc pe data de 3 și respectiv 17 decembrie 2006.

În octombrie 2006 a fost lansat proiectul finanțat de către Fundația Eurasia Moldova „Alegeri Libere şi Corecte pentru Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei (Gagauz –Yeri)” ce a fost implementat pe parcursul perioadei octombrie 2006 – ianuarie 2007 de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în Moldova (LADOM) şi Asociaţia Presei Independente (API).

Scopul proiectului era ajustarea la standardele europene a procesului electoral şi sensibilizarea cetăţenilor şi autorităţilor din Moldova privind importanţa alegerilor libere şi corecte într-o democraţie. Activităţile proiectului au inclus educarea alegătorilor, instruirea membrilor comisiilor electorale din Găgăuzia, monitorizarea campaniei electorale, precum şi a comportamentului presei în alegeri.

Concluzia generală a monitorizării alegerilor a fost următoarea: „În mare parte, procesul electoral s-a desfăşurat în conformitate cu principiile de alegeri libere şi corecte. La secţiile de votare din UTA „Gagauz Yeri” a dominat, în general, o atmosferă aparent calmă, alegătorii nefiind împiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Totodată, observatorii au sesizat anumite nereguli, care, însă nu au influenţat rezultatul final al alegerilor”.

Mai multe detalii referitoare la desfășurarea alegerilor pentru funcţia de Guvernator (Başcan) al UTA Găgăuzia le puteți găsi pe: www.alegeri.md/gagauzia2006

Rapoartele şi analizele cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală le găsiți pe: www.alegeri.md/monitoring

În 2008 au avut loc alegerile pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei, desfăşurate în două tururi de scrutin, pe data de 16 şi 30 martie 2008.

În perioada februarie – aprilie 2008 Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) a implementat proiectul “Monitorizarea alegerilor în Adunarea populară a UTA GAGAUZ-YERI” ca parte integră a programului de promovare a alegerilor libere şi corecte în autonomia găgăuză al Fundaţiei Eurasia Moldova. Proiectul ce a avut drept scop observarea alegerilor în Adunarea Populară a UTA „Gagauz Yeri” , a beneficiat de suportul financiar al Fundaţiei Eurasia – Reprezentanţa din R. Moldova, cu surse ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Misiunii OSCE în Moldova şi Balkan Trust for Democracy (Trustul Balcanic pentru Democraţie).

Concluziile monitorizării procesului alegerilor au fost următoarele:

Organizarea şi desfăşurarea în data de 16 martie 2008 a primului tur de scrutin pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei s-a desfăşurat fără încălcări grave, în conformitate cu legislaţia în vigoare a UTA Găgăuzia. Referitor la turul II de scrutin al alegerilor din data de 30 martie 2008 a fost menționat că: „În lipsa unei campanii electorale adecvate, în general, procesul de votare în ziua alegerilor s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului Electoral al R.M, a Legii cu privire la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi a principiilor pentru alegeri libere şi corecte. La secţiile de votare a dominat o atmosferă liberă, alegătorii nefiind împiedicaţi să-şi exercite dreptul la vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat”.
Pentru mai multe informații referitoare la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei în 2008 vizitați: www.alegeri.md/gagauzia2008/

Rapoartele şi analizele cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală le găsiți pe: www.alegeri.md/gagauzia2008/monitoring